tutkimuia
Eastern European Markets
Arto Luukkanen:
HAJOAAKO VENÄJÄ?
Venäjän valtiollisuuden kehitys vuosina 862-2000

   SISÄLLYS

  I Johdanto
  * Voiko Venäjää ymmärtää järjellä?
  * Hyppäys demokratiaan - Jeltsinin vuodet (1991-1999)
  * Kysymyksenasettelut ja lähteet

  II Kiovan Venäjä, Mongolivallan aika ja Moskovan nousu (862-1696)
  * Pohjanmiesten hopeakuume - Venäjän valtiollisen olemassaolon alkutaival
  * Rus ja sen naapurit
  * Valtio vai ei?
  * "Kretsesnie Rusi" - Kiovan kääntyminen kristinuskoon
  * Kiovan Venäjän poliittinen hajanaisuus ja tuho
  * Mongolien aika
  * Venäjän vapautuminen mongoleista
  * Iivanoiden aika ja Moskovan nousu
  * Sekasorron aika ja Moskovan nousu
  * Sekasorron aika - Venäjän keskipakoiset voimat
  * Venäjän toipuminen ja taistelu muutoksia vastaan

  III Absoluuttisen vallan aika ja keisarillinen Venäjä (1696-1917)
  * Pietari Suuri ja modernin Venäjän valtion synty
  * "Pohjoinen sopimus" ja "kreikkalainen suunnitelma"
  * Valtion ja velvollisuuksien välissä - venäläinen kansakunta muotoutuu
  * Venäläinen yhteiskunta ennen vuoden 1917 vallankumousta
  * Ortodoksinen kirkko - vallankumouksen este?
  * Kahden linjan politiikkaa - kohti poliisivaltiota

  IV Neuvostoaika (1917-1991)
  * Historiannäkemyksiä neuvostoajasta
  * Lenin
  * Stalin
  * Bolsevismin synty
  * Bolsevikkien tie "yhteen ja jakamattomaan" Venäjään
  * Leninin ja Stalinin teoreettinen yhteistyö
  * Teorioiden ja käytännön ristiriidat - Valtio ja vallankumous
  * Bolsevikkien vallankumous
  * Kansallisuuspolitiikka - ero idän ja lännen välillä
  * NEP-kausi ja Neuvostoliiton synty
  * Stalinin aika
  * Neuvostoimperiumin viimeiset vuosikymmenet
  * Imperiumin romahdus

  V Lopuksi
  * "Rahan, ristin ja kruunun" problematiikka - Venäjän historian "järjellinen" selitys
  * Suuri kierto ja sen seisahtuminen
  * Uuden imperiumin tie - Putin?

  Arto Luukkanen on Venäjän historian dosentti ja Helsingin yliopiston Renvall-instituutin tutkija.


Tiedustelut ja tilaukset:
Oy Edita Ab
Tilauspalvelu
puh. (09) 566 0266
telefax (09) 566 0380
e-posti: asiakaspalvelu@edita.fi.
Myös internetistä http://www.edita.fi

Compiler Trade Web Site: Studies:
Edita
/Index
Studies on emerging markets /Index
Tutkimukjsia/Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.