tutkimuia
Eastern European Markets
Tuula Perilä-Jankola
VENÄJÄ MARKKINOINNIN KOHTEENA

Venäjä markkinoinnin kohteena -kirja on tarkoitettu käsikirjaksi Venäjän-kaupassa mukana oleville, mutta samalla se tarjoaa markkinoinnin kannalta tarpeellista tilastotietoa, tutkimustietoa sekä neuvoo Venäjää koskevan tutkimustiedon hankinnassa ja käytössä.

Kirjan tilasto- ja tutkimuspohjaista tietoa ovat muun muassa:

  • Nyky-Venäjän demografiaa
  • Elämä ennen ja nyt
  • Palkka- ja hintakehitys viime vuosina
  • Venäjän yritykset
  • Investoinnit
  • Moskovalaiset ja pietarilaiset kuluttajat
  • Tutkimukset markkinoinnin tukena: markkinatutkimukset ja -analyysit, liiketoimintaympäristötutkimukset, kilpailutilannetutkimukset, kilpailukeinotutkimukset, henkilöstötutkimukset
  • Markkinointi venäläisille Suomen matkailijoille: Rajatutkimus, Tax free -tilastointi, tutkimustoiminta Venäjän puolella


Kirja kirjoittaja, konsultti Tuula Perilä-Jankola on työskennellyt Pietarissa 1990-luvulla kolmen eri suomalaisen ja suomalais-venäläisen yrityksen vetäjänä.


Tiedustelut ja tilaukset:
Oy Edita Ab
Tilauspalvelu
puh. (09) 566 0266
telefax (09) 566 0380
e-posti: asiakaspalvelu@edita.fi.
Myös internetistä http://www.edita.fi

Compiler Trade Web Site: Studies:
Edita
/Index
Studies on emerging markets /Index
Tutkimukjsia/Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.