tutkimuia
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
Sari Söderlund
ITÄMEREN KAUPUNGIT KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ TALOUDESSA

Kaupunkien ja niiden välisten yhteyksien merkitys talouden kehittymiselle ja yhdentymiselle on voitu osoittaa Länsi-Euroopan kehityksessä. Minkälainen on kaupunkien ja niiden välisten verkostojen rooli nyt, kun koko Itämeren alue alkaa muodostua markkinatalouksien yhteisöksi?

Sosialistimaiden omaksuttua markkinatalouden, kansainvälisten talousoperaatioiden otollisimpia kohteita ovat olleet näiden maiden pääkaupungit ja muut suuremmat kaupungit. Vasta vähitellen siirtymätalouksien kansainväliset kauppayhteydet laajenevat myös kaupunkien ulkopuolelle.

Tällä vuosikymmenellä Itämeren alueen kaupungit tekevät keskenään kaupallista yhteistyötä. Tätä yhteistyötä ollaan tiivistämässä kansainvälisesti kilpailukykyiseksi. Itämeren alueen vahvuudet kansainvälisessä kilpailussa ovat kuitenkin vasta muodostumassa.

Näiden vahvuuksien muodostuessa osa Itämeren kaupungeista tulee erityisesti kasvattamaan merkitystään alueen talouskasvun edistämisessä. Julkaisussa tarkastellaan Itämeren alueella sijaitsevia kaupunkeja ja niiden merkitystä Itämeren talousalueen muodostumisessa.

Tavoitteena on selvittää niitä talouteen vaikuttavia tekijöitä, joilla näyttää olevan erityinen merkitys Itämeren kaupunkijärjestelmän muodostumiselle. Tarkastelun tuloksena muodostetaan erilaisia näkemyksiä Itämeren kaupunkijärjestelmän kehittymisestä tulevaisuudessa.


More information
Turku School of Economics and Business Administration
Pan-European Institute
Informaatiopalvelut:
Kari Pohjola 02-4814 556
internet:
http://www.tukkk.fi/pei

Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
Turku School of Economics and Business Administration/Index
Studies on emerging markets /Index
Tutkimuksia / Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.