tutkimuia
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
Kirsi Ruohonen:
MOSKOVAN GRAAFISEN ALAN MARKKINOIDEN KILPAILUTILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT

    Tiivistelmä

Suomen graafisen alan Venäjän viennissä alkoi huima nousukausi vuonna 1992. Nousua kesti aina vuoteen 1998, jolloin Venäjän talouskriisi sen katkaisi. Vuonna 1999 Suomen painotuoteviennin arvo putosi alle puoleen vuoden 1998 tasosta. Tämä tutkimus selvittää elokuun 1998 talouskriisin jälkeistä kehitystä Moskovan graafisen alan markkinoilla ja suomalaisten painotalojen kilpailuaseman muutosta.

Alunperin venäläiset painopalvelujen tarvitsijat kiinnostuivat Suomesta kotimaisen kapasiteetin ollessa kykenemätön vastaamaan niiden tarpeisiin. Suomalaisten painotalojen työ oli laadukasta ja luotettavaa, eivätkä kuljetusmatkatkaan muodostuneet kohtuuttomiksi. Elokuun 1998 talouskriisi pakotti kuitenkin etsimään säästöjä myös painokustannuksissa ja monet paino palveluja tarvitsevat joutuivat jättämään Suomen. Lähtijöiden valtavirta kulki Venäjälle.

Venäjän kirjapainoalan tarkastelu ja kansainvälinen vertailu on vaikeaa kattavan tilastotiedon puutteessa. Selvää kuitenkin on, että alan investointitarve on valtava. Jako valtion ja yksityisiin kirjapainoihin vaikuttaa keskeiseltä. Pääsääntöisesti valtion painotalojen rahoitustilanne on vaikea. Yksityinen sektori sen sijaan kehittyy nopeasti ja siihen investoidaan.

Kehitys alkoi pienemmistä yksiköistä, mutta nyt aika on jo kypsynyt suuremmillekin hankkeille. On merkittävää, miten vahvat kotimaiset yritykset toimialoilta, joille varoja tyypillisesti kertyy, ovat nähneet painotuotannon potentiaalisena investointikohteena. Suuriin uusiin painolaitoshankkeisiin on virrannut pääomaa niin öljy- ja kaasusektorilta kuin myös jalokiviviennistä.

Ulkomaiset investoijat - suomalaiset mukaan lukien - ovat kartoittaneet Venäjän markkinoita aktiivisesti. Elokuun 1998 kriisi kuitenkin pelotti mahdolliset investoijat tiehensä. Nyt tilanteen rauhoituttua ja Venäjän saatua uudet päättäjät ajatukset paikallisen tuotantotoiminnan aloittamisesta muuttunevat kiinnostaviksi jälleen.

Vientitoiminnan tulevaisuutta varjostaa paikallisen kilpailun lisääntyminen. Lisäksi vuoden 2002 alussa maahantuotavia valmiita painotuotteita (lehtiä ja kirjoja) koskevan tulli- ja verovapauden on määrä päättyä, mikä vahvistaisi huomattavasti paikallisen tuotannon asemia. Vielä voimakkaammin paikallinen tuotanto hyötyisi, jos lisäksi päällystetystä paperista perittäviä tulleja ja veroja alennettaisiin. Tällä hetkellä tulli- ja veropykälät toimivat kotimaisen painotuotannon etujen vastaisesti.

"Moskovan graafisen alan markkinoiden kilpailutilanne ja kehitysnäkymät" -tutkimuksen on rahoittanut kauppa- ja teollisuusministeriö.


More information
Turku School of Economics and Business Administration
Pan-European Institute
Informaatiopalvelut:
Kari Pohjola 02-4814 556
internet:
http://www.tukkk.fi/pei

Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
Turku School of Economics and Business Administration/Index
Studies on emerging markets /Index
Tutkimuksia / Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.