tutkimuia
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
Kirsi Ruohonen:
Venäjän kehittyvä jakelujärjestelmä:
ELINTARVIKKEIDEN JA KULUTUSTAVARAROIDEN VIENTI JA JAKELU VENÄJÄN KAUPASSA

    Turun kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutissa on valmistunut tutkimus jakelujärjestelmän toiminnasta Venäjällä. Tarkastelun kohteena on erityisesti elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden jakelu Venäjälle suuntautuvaa vientiä harjoittavien yritysten näkökulmasta. Tutkimuksen rahoittajana on toiminut kauppa- ja teollisuusministeriö.

Tutkimusraportti luo kuvaa Venäjän jakelujärjestelmän kehityksestä viimeisen vuosikymmenen aikana ja erityisesti sen nykytilasta. Keskeinen kysymys on se, mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun keskusjohtoisesti toimineet, kotimaista tuotantoa allokoineet jakelukanavat Neuvostoliiton hajottua, kaupankäynnin ja maahantuonnin vapauduttua vähitellen väistyivät yksityisten välittäjien ja maahan virtaavien länsimaisten tuotteiden tieltä.

Venäjän nykyisen jakelujärjestelmän erityispiirteistä voidaan mainita ensinnäkin Moskova-keskeisyys. Tullaus- ja maahantuontiosaamisen keskittyminen pääkaupunkiin näyttää vaikuttavan voimakkaasti jakelujärjestelmän muodostumiseen. Tukkusektoria voi kuvata fragmentoituneeksi. Torikaupan osuus on merkittävä sekä tukku- että vähittäiskaupassa. Kioskeilla on erittäin keskeinen rooli vähittäiskaupan jakelukanavana. Tyypillistä Venäjän jakelujärjestelmälle on myös vähittäiskauppaketjujen ja keskiluokalle tarkoitettujen jakelukanavien kehittymättömyys. Erityisesti kulutustavaroiden, kuten esimerkiksi vaatteiden ja jalkineiden välitykseen tarvittavien organisoituneiden jakelukanavien kehitystä hidastaa niin sanottu tshelnoki-toiminta ja sen sukulaisilmiö ostosmatkailu, joka näkyy Suomessakin. Jakelujärjestelmän ominaispiirteisiin kuuluu myös varastointimahdollisuuksien heikkous sekä kuljetusten osalta voimakas suuntaus siihen, että ostaja itse hoitaa kauppatavaran kuljetuksen, minkä tähden Venäjällä toimivaa järjestelmää voi osuvammin nimittää nouto- kuin jakelujärjestelmäksi.

Jakelun ongelmien ja talouskehityksen vaikeuksien väliset yhteydet ovat korostuneet elokuusta 1998 lähtien talouskriisin sekoittaessa pakkaa jakelusektorilla varsin voimakkaasti uudelleen. Tutkimuksessa on pyritty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan kriisin vaikutukset jakelujärjestelmään ja analysoimaan muutosta.

Järjestelmän kehityksen ja erityispiirteiden kuvauksen lisäksi tutkimusraportissa on mukana lukuisia esimerkkejä suomalaisten viejien Venäjällä käyttämistä jakeluratkaisuista ja analyysia siitä, mitä Venäjän jakelun ominaispiirteet suomalaisnäkökulmasta merkitsevät. Yritysesimerkit on valittu siten, että tutkimus antaisi mahdollisimman laajan kuvan eri jakeluteiden käytöstä. Mukana on esimerkkejä niin viejille tarjottavista tukipalveluista, kauppahuonetoiminnasta, venäläisten yhteistyökumppanien käyttämisestä jakelun organisoinnissa, valmistajan itse suorittamasta jakelusta, postimyynnistä jakelukanavana kuin myös franchisingista tapana levittää tuotteita Venäjän laajoille markkinoille.


More information
Turku School of Economics and Business Administration
Pan-European Institute
Informaatiopalvelut:
Kari Pohjola 02-4814 556
internet:
http://www.tukkk.fi/pei

Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
Turku School of Economics and Business Administration/Index
Studies on emerging markets /Index
Tutkimuksia / Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.