Studies Eastern European Markets
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Vahtra, Peeter:
Suurimmat venäläisyritykset Suomessa
Electronic Publications of Pan-European Institute 17/2007

Lataa koko tutkimus

Päähavainnot

• Venäjä on viime vuosina noussut maailman johtavien ulkomaisten sijoittajien
joukkoon.

• Tosiasialliset venäläisinvestoinnit Suomessa ovat merkittävästi Suomen
maksutaseeseen tilastoituja suuremmat.

• Suomen maksutaseeseen rekisteröidyt suorat venäläiset investoinnit ovat
lisääntyneet hyvin hitaasti johtuen pääasiallisesti kolmansien maiden kautta
tehtyjen kauttakulkuinvestointien suuresta osuudesta.

• Suomessa toimivien venäläisten tytäryhtiöiden keskimääräinen liikevaihto on
moninkertainen muihin Suomessa toimiviin ulkomaisiin tytäryhtiöihin
verrattuna.

• Vähäisestä lukumäärästään huolimatta venäläisinvestoinnit ovat strategisesti
merkittäviä useilla toimialoilla, erityisesti energia- ja metalliteollisuudessa.

• Venäläisyhtiöiden merkitys sekä energian toimittajina että jakelijoina lisääntyy
jatkuvasti.

• Venäläisyhtiöiden asema Suomessa tulee todennäköisesti vahvistumaan
lähivuosina myös energiasektorin ulkopuolella; venäläisittäin kiinnostavia
kohteita saattaa löytyä muun muassa Suomen metalliteollisuudesta,
telekommunikaatiosektorilta ja matkailualalta.

Lataa koko tutkimus


More information:
Pan-Eurooppa Instituutti
Rehtorinpellonkatu 3, 20500 TURKU
(02) 4814 560
http://www.tukkk.fi/pei

Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
Studies on emerging markets /Index
Tutkimukjsia / Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.