tutkimuia
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
Marraskuu, 2006

Tauno Tiusanen, Niina Malinen
VÄHITTÄISKAUPAN ULKOMAISET TOIMIJAT VENÄJÄLLÄ
Suomenkielinen tiivistelmä tutkimuksesta:
Foreign Retailers in Russia
LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Julkaisu 34

Lataa koko englanninkielinen tutkimus


Tiivistelmä:

Venäjän talous on kuluvalla vuosikymmenellä kasvanut reipasta vauhtia. Nousukauden myötä on yleinen ostovoima lisääntynyt olennaisesti. Tältä osin ero 1990-lukuun on erittäin jyrkkä.

Venäjän nykyisen kasvukauden taustalla on maan pääasiallisten vientituotteiden, öljyn ja kaasun, myönteinen hintakehitys maailmanmarkkinoilla. Talouden dynamiikka ei kuitenkaan ole enää yksin vientitulojen kasvun varassa. Uuden vuosisadan alkuvuosina Venäjällä investoinnit ovat kääntyneet selvään nousuun.

Tältä osin trendi poikkeaa jyrkästi viime vuosikymmenen lamakaudesta. Vuoden 1998 valuuttakriisin jälkeen ruplan ulkoinen kurssi on asettunut realistiselle tasolle, mikä on edistänyt investointihalukkuutta Venäjällä.

Vuosisadan vaihteen jälkeen tapahtunut ostovoiman nopea kasvu on lisännyt nykyaikaisten vähittäiskauppaketjujen syntymistä Venäjällä. Useat paikalliset super- ja hypermarketit ovat kasvaneet suorastaan räjähdysmäisesti.

Itäisen Euroopan siirtymätalouksissa on havaittavissa läntisten vähittäiskaupan jättiläisten voimakasta rantautumista. Venäjällä kyseisen alan suuryritysten invaasio on toistaiseksi ollut melko vaatimatonta. Saksalainen Metro on kuitenkin läsnä suurin panoksin Venäjän markkinoilla kilpaillen tiukasti päivittäistavarakaupan kärkisijasta alan paikallisten suuryritysten kanssa.

Ranskalainen Auchan, joka liikevaihdoltaan ja kansainvälistymisasteeltaan on Metroa olennaisesti vaatimattomampi, on merkittävällä panoksella mukana Venäjän markkinoiden valloituksessa. Maailman ylivoimaisesti suurin vähittäiskauppaketju, amerikkalainen Wal-Mart, ei ole etabloitunut Venäjälle. Tämä yli 300 miljardin dollarin vuotuisella liikevaihdolla toimiva yritys on kuitenkin valmistelemassa tuloaan Venäjälle yritysoston kautta.

Venäjän vähittäiskaupan modernisointi ja kansainvälistyminen kiristävät hintakilpailua. Alan kansainväliset jättiketjut ostavat valtaosan tarjottavista tuotteista suoraan valmistajilta. Päivittäistavaratuottajien kaikkialla maailmassa on totuttava siihen, että lähivuosien aikana avain menestykseen Venäjän markkinoilla on löydettävissä voimakkaiden kauppaketjujen hankintaostoilta.

Menestyvät kauppaketjut ovat ryhtyneet tarjoamaan omia merkkituotteitaan, ts. kansainvälisille merkkituotteille haetaan hinnaltaan edullisia, mutta laadultaan hyviä vaihtoehtoja. Omien merkkien lisääntyvällä tarjonnalla jäljitellään läntisten kauppaketjujen strategiaa.

Päivittäistavarakaupassa Venäjän markkinat ovat vielä erittäin hajanaiset verrattuna läntisen Euroopan korkeaan keskittymisasteeseen. Myymälöiden koko ja kauppaketjujen taloudellinen mahti kasvavat kuitenkin erittäin nopeasti.

Toimiala konsolidoituu ja kilpailu kovenee sen mukana.

Venäjän siirtymätalouden ensimmäisellä vuosikymmenellä tulonjako muodostui erittäin epätasaiseksi. Tästä johtuen Moskovaan ja Pietariin on ilmestynyt erikoisliikkeitä (kuten Hugo Boss), joissa tarjotaan kalliita ylellisyystavaroita.

Kyseinen tarjonta kohdistuu ylempiin tuloluokkiin. Ruotsalainen IKEA toimii varsin kansainvälisesti omalla liikeideallaan, jonka ydin on tarjota nykyaikaisia sisustustarvikkeita kohtuuhinnalla. IKEA on viime vuosina laajentanut toimintaansa Venäjällä erittäin nopeasti. Myymäläverkoston kehittyessä on samalla laajennettu paikallisia hankintoja. Myymälöiden kohderyhmänä on Venäjän vaurastuva ja laajeneva keskiluokka.

Oheinen lyhyt tutkimusraportti keskittyy siihen, miten läntiset yritykset ovat mukana päivittäistavaratarjonnan rakennemuutoksessa Venäjän siirtymäkauden toisella vuosikymmenellä. Läntiset sijoitukset eivät kyseisellä alalla ole dominoivassa asemassa, vaikka esimerkeiksi otetut Metro ja Auchan ovatkin saavuttaneet hyvän jalansijan Venäjän siirtymätaloudessa. IKEA on omalla toimialallaan nousemassa Venäjällä vahvaan asemaan, jota on vaikea horjuttaa paikallisilla ja ulkomaalaisilla konsepteilla.

Lataa koko englanninkielinen tutkimus


More information:
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
– Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus
P.O.Box 20, FIN-53851 Lappeenranta, Finland
Telephone: +358-5-621 11
Telefax: +358-5-621 2644
www.lut.fi/nordi
nordi@lut.fi

Compiler Trade Web Site: Studies:
Lappeenranta University of Technology/Index
Studies on emerging markets/Index
Special Reports
Tutkimukjsia/Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.