tutkimuia
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
Syyskuu, 2006

Heidi Kivelä
NÄKÖKULMIA HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMISEEN VENÄJÄLLÄ: LIIKETOIMINTAOSAAMINEN; KOULUTUS JA REKRYTOINTI
(Suomenkielinen tiivistelmä tutkimuksesta:Aspects of Human Resource Management in Russia: Business Competence, Training and Recruitment
LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Julkaisu 33
ISBN 952-214-249-2 (paperback)
ISBN 952-214-250-6 (PDF)
ISSN 1459-6679)

Lataa koko englanninkielinen tutkimus


Tiivistelmä:

Julkaisussa paneudutaan liiketoimintaosaamiseen, koulutukseen ja rekrytointiin Leningradin alueella toimivissa suomalaisyrityksissä. Lisäksi Pietarin koulutusmarkkinoita tarkastellaan tarjontanäkökulmasta. Tutkimusta varten on haastateltu viidentoista Leningradin alueella toimivan suomalaisyrityksen edustajaa marraskuussa 2005.

Tutkimuksen päätavoitteena on ollut selvittää, millaisia liiketoimintaosaamisen koulutustarpeita Leningradin alueella toimivissa suomalaisyrityksissä on. Lisäksi on keskitytty seuraaviin kysymyksiin:

• Miten yrityksissä määritellään liiketoimintaosaaminen?
• Mistä syystä koulutustarpeita syntyy?
• Millainen markkinatilanne Pietarin koulutussektorilla vallitsee?
• Millaisia koulutuskäytäntöjä yrityksissä on?
• Mitä rekrytointiin liittyviä haasteita yritykset ovat kohdanneet?

Tutkimuksen mukaan suuri osa haastateltavista pitää liiketoimintaosaamista markkinoihin tai liiketoimintaympäristöön liittyvänä osaamisensa. Lisäksi johtamisosaaminen sekä tuote- ja teknologiaosaaminen mainitaan tärkeinä liiketoimintaosaamisen osa-alueina.

Havaitut koulutustarpeet liittyvät myyntiin, markkinoihin ja asiakkaisiin liittyvään osaamiseen; johtamistaitoihin; lainsäädäntöön ja laskentatoimeen; yrityksen sisäiseen yhteistyöhön sekä kielitaitoon. Tärkeimpinä syinä koulutustarpeiden taustalla nähdään markkinoiden nopea kehitys sekä yrityksen kasvu. Yllättäen myös Venäjän koulutusjärjestelmää itsessään pidetään koulutustarpeiden
synnyttäjänä.

Pietarin koulutusmarkkinoiden uskotaan jo olevan täynnä, ja etenkin lyhyitä, kaikille avoimia kursseja on tarjolla runsaasti. Räätälöidyn koulutuksen tarjoaminen on uusi suuntaus. Hyvistä kouluttajista on kuitenkin pula, ja freelancer-kouluttajat ovat hyvässä asemassa. Koulutuskäytännöt ovat hyvin yrityskohtaisia: koulutusbudjetin koko (tai jopa olemassaolo), henkilöstökoulutuksen määrä, hyvänä pidetty koulutusohjelman pituus ja koulutusyrityksen valintakriteerit vaihtelevat kovasti yritysten välillä.

Yhteistä on sentään suosituin koulutusmuoto: yrityksen sisäiset koulutusohjelmat. Monesti näihin koulutusohjelmiin sisältyy myös lyhyt jakso Suomen tehtaalla tai pääkonttorissa.

Uusien työntekijöiden rekrytointi koetaan yrityksissä vaikeaksi, sillä työmarkkinoilla vallitsee raju kilpailutilanne. Osaajia on tarjolla vähän, ja monilla hakijoilla ei ole alalle tarvittavaa pätevyyttä. Harvassa olevat ammattitaitoiset osaajat tietävät arvonsa, asettavat palkkatoiveensa korkealle, ja yritykset maksavat pakon edessä suuria summia. Kaupunkien ulkopuolella tilanne on vieläkin tukalampi. Jotkut yritykset ovat ryhtyneet toimiin varmistaakseen ammattitaitoisen työvoiman saannin tulevaisuudessa. Hyvänä keinona pidetään yhteistyöohjelmien perustamista yliopistojen ja muiden oppilaitosten kanssa.

Lataa koko englanninkielinen tutkimus


More information:
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
– Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus
P.O.Box 20, FIN-53851 Lappeenranta, Finland
Telephone: +358-5-621 11
Telefax: +358-5-621 2644
www.lut.fi/nordi

mailto:nordi@lut.fi

Compiler Trade Web Site: Studies:
Lappeenranta University of Technology/Index
Studies on emerging markets/Index
Special Reports
Tutkimukjsia/Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.