tutkimuia
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
Kesäkuu, 2006

Anna-Mari Ylä-Kojola
VENÄJÄN ELINTARVIKETEOLLISUUDEN ARVIOINTI SUOMALAISESTA NÄKÖKULMASTA
(Suomenkielinen tiivistelmä tutkimuksesta:
Assessment of Russian Food Processing Industry – Finnish Perspective)
LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Northern Dimension Research Centre
Publication 29

Lataa koko englanninkielinen tutkimus


Tiivistelmä:

Työn päätavoitteena on kartoittaa Venäjän elintarviketeollisuutta ulkomaisen investoijan näkökulmasta. Tutkimus arvioi liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailutilannetta Venäjän elintarviketeollisuudessa ja auttaa ulkomaisia yrityksiä toteuttamaan liiketoimintastrategioitaan Venäjällä. Työ antaa myös kuvan Venäjän alueiden potentiaalista ja kehitysnäkymistä. Mahdollista kehitysmallia haetaan vertailemalla Venäjää muihin, jo hiukan kehittyneempiin siirtymätalousmaihin. Ulkomaisia investoijia kiinnostaa myös tuleva Venäjän maailmankauppajärjestön jäsenyys, joten sen vaikutuksia kaupankäyntiin ja toimintaympäristöön Venäjällä arvioidaan työssä.

Kommunismin perintö vaikuttaa edelleen Venäjän elintarviketeollisuuteen ja maatalouteen. Maatalouden tuottavuus on kaukana länsimaisesta tasosta ja maatiloilta puuttuu rahoitusta. Etenkin maidon- ja lihanjalostajat kärsivät raakaainepulasta. Työssä tarkastellaan etenkin maidon- ja lihanjalostusta ja leipomo sekä konditoria/makeisteollisuutta. Jokainen käsiteltävä sektori on erilainen niin rakenteeltaan kuin kehitysnäkymiltään. Kiinnostavin sektoreista on maidonjalostus, jossa on sekä suuria paikallisia valmistajia (Wimm-Bill-Dann, Petmol) että ulkomaisia monikansallisia yhtiöitä (Danone, Ehrmann).
Venäjän talouskriisi vuonna 1998 vahvisti paikallista teollisuustuotantoa mutta aiheutti ongelmia ulkomaisille investoijille ja yrityksille, jotka vievät tuotteitaan Venäjälle.

Tällä hetkellä Venäjä on kuitenkin myös merkittävä elintarvikkeiden tuoja. Edut, joita mahdollinen maailmankauppajärjestö WTO:n jäsenyys tuo, ovat tärkeämpiä Venäjälle kuin sen kauppakumppaneille. Venäjän alueet eivät ole yhtäläisesti kehittyneitä ja kuluttajien ostovoima vaihtelee paljon. Itsestään selvin ja houkuttelevin vaihtoehto menestyvien elintarvikeyritysten laajentumiselle löytyy alueilta, joilla ostovoima on suurin. Näitä kaupunkeja ovat Moskovan ja Pietarin lisäksi mm. Samara ja Kazan. Lappeenrannan teknillinen yliopisto – Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus 2 (2) Elintarvikeyrityksille mahdollisuuksia tuo myös nopeasti kehittyvä vähittäiskauppasektori (ks. Nordin julkaisu 26).

Tähän asti kansainväliset elintarvikeyritykset ovat olleet enemmän kiinnostuneita Itä- ja Keski-Euroopan maista. Keskimääräinen käytettävissä oleva tulo on Itä- ja Keski-Euroopan maissa paljon suurempi kuin Venäjällä, joten tuottajat pystyvät myymään myös kalliimpia tuotteita. Työvoimakustannukset Venäjällä tulevat olemaan suotuisia vielä muutaman vuosikymmenen ja markkinoiden koko on merkittävä. Siksi kansainvälisillä elintarvikeyrityksillä riittää kiinnostusta
tulevaisuudessa investoida myös Venäjälle.

Lataa koko englanninkielinen tutkimus


More information:
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
– Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus
P.O.Box 20, FIN-53851 Lappeenranta, Finland
Telephone: +358-5-621 11
Telefax: +358-5-621 2644
www.lut.fi/nordi

mailto:nordi@lut.fi

Compiler Trade Web Site: Studies:
Lappeenranta University of Technology/Index
Studies on emerging markets/Index
Special Reports
Tutkimukjsia/Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.