tutkimuia
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
Helmikuu, 2006

Jani Louhivuori
VENÄJÄN RUUAN VÄHITÄIKAUPPASEKTORI
SUOMALAISEN ELINTARVIKETEOLLISUUDEN NÄKÖKULMASTA
(Suomenkielinen tiivistelmä tutkimuksesta: Russia's Food Retail Sector from the Point of View of Finnish Food Producers)
Northern Dimension Research Centre
Publication 26.

Lataa koko englanninkielinen tutkimus


Tiivistelmä:

Raportissa kuvataan Venäjän ruoan vähittäiskauppasektorin nykyistä rakennetta ja arvioidaan sen tulevaa kehitystä. Venäjän vähittäiskauppasektori on yksi maailman nopeimmin kasvavista markkinoista. Kasvun syynä on korkea öljyn hinta, joka on kumuloitunut ihmisten palkkoihin. Kuitenkin vaikka tulot kasvavat, ruokaan käytetty osuus tuloista on pysynyt suhteellisen vakaana. Kulutus on siis siirtymässä laadukkaampiin ja arvokkaampiin tuotteisiin.

Modernien kauppojen osuus markkinoista on vielä pieni, koska Venäjän vähittäiskauppasektori on yhä hajaantunut perinteisiin kauppaformaatteihin kuten kioskeihin, toreille ja pieniin ruokakauppoihin. Kauppaketjut ovat kuitenkin tulossa merkittävämmiksi. Raportissa esitetään suurimpia vähittäiskauppaketjuja ja niiden toimintakonseptia sekä arvioidaan ketjujen menestystekijöitä.

Vähittäiskauppamarkkinat lähestyvät kyllästymispistettä, josta seuraa markkinoiden konsolidaatio. Tämä prosessi on jo alkanut, mutta kovin paljon yritysostoja ei ole vielä tehty. Toistaiseksi kauppaketjut ovat tyytyneet muodostamaan alliansseja.

Uusien toimijoiden tulo markkinoille tulee aiheuttamaan kilpailutilanteen kiristymisen. Menestyminen Venäjän markkinoilla ei kuitenkaan ole enää helppoa, vaikka niillä on vielä jonkin verran tilaa. Nykyiset toimijat ovat jo ehtineet kerätä kokemusta, joten ne ovat selkeässä etulyöntiasemassa. Jo markkinoilla toimivat ketjut ovat perustaneet huomattavan määrän kauppoja suurimpiin kaupunkeihin. Siten uusien tulokkaiden pitäisi pystyä houkuttelemaan puolelleen asiakaskuntaa muilta kaupoilta eikä se ole helppoa ilman toimivaa jakeluverkkoa. Suurin markkina-alue vähittäiskauppiaille on Moskova, mutta tällä hetkellä ketjut laajentavat toimintojaan nopeasti myös muille Venäjän alueille. Parhaat kasvunäkymät ovat muilla alueilla, vaikka Moskovan markkinat eivät olekaan kyllästyneet. Tärkein kasvua rajoittava tekijä Moskovassa on rakennustonttien ja kiinteistöjen saatavuus.

Ulkomaisten toimijoiden asema tulee vahvistumaan jatkossa, samalla kun kilpailu kiristyy. Venäläisten ketjujen ongelmana kustannustehokkuuden kannalta on se, etteivät niiden kaupat ole standardimuotoisia. Ketjut pyrkivät parantamaan asemaansa hintaneuvotteluissa muodostamalla osto-alliansseja, luomalla omia brändejä ja käyttämällä alueellista laajentumista lyömäaseena. Jotta ruoan tuottaja pääsisi myös alueellisille markkinoille, on sen ehkä suostuttava myymään tuotteitaan edullisempaan hintaan. Tavarantoimittajat ovat vahvassa asemassa silloin, kun heillä on toimiva jakeluverkko, kyky JIT-toimituksiin, kunnollinen dokumentaatiokäytäntö, vahva brändi ja edullinen hinta. Ns. listausmaksun suuruus voi määrittää tuottajan tuotteilleen saaman hyllytilan koon.

Lataa koko englanninkielinen tutkimus.


More information:
Lappeenranta University of Technology
NORDI, Northern Dimension Research Center
P.O.Box 20, FIN-53851 Lappeenranta, Finland
Telephone: +358-5-621 11
Telefax: +358-5-621 2644
www.lut.fi/nordi

mailto:nordi@lut.fi

Compiler Trade Web Site: Studies:
Lappeenranta University of Technology/Index
Studies on emerging markets/Index
Special Reports
Tutkimukjsia/Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.