tutkimuia
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
LUOTEIS-VENÄJÄN LÄHIALUEIDEN TALOUSSEURANTA

Luoteis-Venäjän lähialueiden talousseuranta on viiden suomalaisen ja viiden venäläisen yliopiston ja tutkimuslaitoksen yhteishanke, joka on joulukuusta 2000 lähtien tuottanut puolivuosittain englannin- ja venäjänkielisen seurantaraportin Luoteis-Venäjän tärkeimpien alueiden talouskehityksestä. Toukokuusta 2003 raportit on julkaistu myös suomeksi. Hankkeen alusta asti seuratut alueet ovat Pietarin kaupunki, Leningradin alue, Karjalan tasavalta ja Murmanskin alue. Vuonna 2002 seurannan kohteeksi otettiin myös Kaliningradin ja Novgorodin alueet. Hanketta koordinoi Helsingin kauppakorkeakoulun Venäjän ja Baltian keskus.

Muut suomalaispartnerit ovat Etla, Lapin yliopisto, Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitos ja Turun kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa -instituutti. Venäjän puolelta mukana ovat Pietarin valtionyliopisto, Karjalan tiedekeskus, Kuolan tiedekeskus, Solid Invest Group ja Kaliningrad Development Agency. Hanke rahoitetaan Suomen lähialueyhteistyön määrärahoista. Hankkeen tuottama materiaali koostuu alueraporteista sekä yhteenvetoraportista. Ensimmäiset, joulukuussa valmistuneet raportit käsittelevät alueiden 1990-luvun talous- ja yhteiskuntakehitystä. Muissa raporteissa keskitytään viimeisen puolen vuoden tapahtumiin.

Raporteissa käsiteltäviä aihealueita ovat talouskehitys, julkisen sektorin kehitys sekä alueelle ajankohtaisen teeman käsittely otsikon Opinion alla. Seurattavia talouden indikaattoreita ovat alueellinen BKT, teollisuustuotannon rakenne ja kehitys, yksityinen kulutus, kauppa ja investoinnit. Tarkastelun kohteena ovat myös ulkomaiset investoinnit ja alueiden ulkomaankauppa. Seuranta käsittää myös talouden tasapainon kannalta tärkeät indikaattorit, kuten inflaation, työllisyystilanteen ja rahoitussektorin kehityksen. Julkisen sektorin indikaattoreista seurataan alueellista budjettikehitystä, yksityistämistilannetta, elintasoa ja työllisyyttä.

Pdf-muotoisten raporttien pituus on 5-7 sivua. Raportit ovat vapaasti saatavilla osoitteessa http://www.hkkk.fi/ecomon


Lisätietoja:
Tutkija Päivi Karhunen
Helsingin kauppakorkeakoulu
Venäjän ja Baltian keskus
PL 1210 (Hietaniemenkatu 2)
00101 Helsinkipuh.09-4313 8872
fax 09-4313 8899
e-mail paivi.karhunen@hkkk.fi

http://www.hkkk.fi/cemat

Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
Helsingin kauppakorkeakoulu/index
Studies on emerging markets /Index
Tutkimuksia / Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.