Studies Eastern European Markets
Eastern European Markets
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Filippov, Pavel; Boltramovich, Sergey; Dudarev, Grigory; Smirnyagin, Danil; Sutyrin, Dmitry; Hernesniemi, Hannu (toim.)
INVESTOINNIT JA INVESTOINTIEDELLYTYKSET VENÄJÄLLÄ
KTM Rahoitetut tutkimukset
Sarjanumero 8
ISSN 1459-9384, ISBN 951-739-898-0

Download the publication in PDF format.


  Tiivistelmä

  Venäjän seitsemän vuotta jatkunut tuotannon kasvu näkyy kaupan lisäksi investointien kasvuna. Tuotanto on kasvanut 6,6 prosenttia ja investoinnit jopa 10 prosenttia vuodessa. Kilpailussa ulkomaisista sijoituksista Venäjä kohentaa asemiaan. Vuonna 2004 ulkomaalaiset sijoittivat Venäjälle 32 mrd. euroa. Öljyteollisuuden lisäksi sijoituksia tehdään nyt Venäjän sisämarkkinoiden vuoksi. Esimerkiksi johtavat autonvalmistajat ovat avanneet tehtaat Venäjälle. Suomalaiset yritykset sijoittavat entistä nopeammassa tahdissa eri sektoreille Venäjälle. Suomalaisten yritysten sijoituskanta Venäjällä on arvoltaan tällä hetkellä vähintään noin 1,8 miljardia euroa. Ulkomaiseen omistukseen siirtyneet, mutta Suomesta johdetut, Hartwallin ja Soneran sijoitukset ovat nykyiseltä markkina-arvoltaan 3 mrd euroa. Suomalaisyritykset työllistävät Venäjällä 29 600 ihmistä. Liikevaihtoa niillä on yhteensä 1,9 mrd. euroa. Monilla toiminta on vasta käynnistysvaiheessa, joten liikevaihdon oletetaan kasvavan huomattavasti.

  Vaikka Venäjän investoinnit ovat kasvaneet voimakkaasti, ne eivät vieläkään ole Neuvostoliiton loppuaikojen tasolla.

  Investoinnit suhteessa BKT:hen ovat vielä liian alhaiset. Kestävä taloudellinen kasvu edellyttää isompia investointeja. Investoinnit suuntautuvat nyt kuitenkin markkinoiden tarpeiden mukaan, mikä näkyy investointien korkeina tuottoasteina. Tilastojen mukaan ulkomaisten omistamissa yrityksissä tuotanto työntekijää kohti on jopa 7 - 8 kertainen verrattuna kaikkiin yrityksiin. Rahan lisäksi Venäjä on saanut uutta teknologiaa ja liiketoimintaosaamista.

  Ulkomaalaiselle investoijalle Venäjä on alueiden mosaiikkia. Moskova ja Pietari ympäristöineen ovat suuria kulutuskeskittymiä ja maan keskuksia.

  Öljyalueille kuten Hanti-Mansiin ja Jamalo-Nenetsiaan kansainväliset yhtiöt investoivat vahvasti. Novgorodin, Leningradin ja Rostovin alueet ovat hyötyneet investointimyönteisestä politiikastaan. Kiinnostavia kohteita ovat toimialarakenteeltaan vahvat ja oloiltaan vakaat alueet kuten Nizhi Novgorod sekä Tatarstanin ja Boskotostanin tasavallat.

  Logistinen asema vetää sijoituksia Krasnodarin aluepiiriin Mustanmeren rannalla ja Leningradin alueelle Suomenlahden perukassa. Venäjän 88 alueesta noin 20 aluetta voidaan pitää ulkomaalaisille sijoittajille kiinnostavina. Yleispiirteenä on alueiden merkityksen nousu - Moskovasta ja Pietarista jalkaudutaan vauraille, mutta vielä tuntemattomille alueille. Investointien riskejä analysoitaessa on otettava huomioon maariskin ohella alueelliset riskit: aluejohdon politiikka ja sen pysyvyys, lupakäytäntö.liikenneyhteyksien ja logistiikan toimivuus, raakaaineiden, työvoiman, energian yms. saatavuus alueella, paikallistalouden pohjan kestävyys ja siihen liittyvät sosiaaliset riskit sekä esim. kansalliuudesta johtuvat selkkaukset.

  Suomalaisten sijoitukset ovat kohdistuneet etupäässä Pietarin alueelle ja muualle Luoteis-Venäjälle sekä Moskovaan ympäristöineen. Sijoitukset ovat kuitenkin suuntautumassa laajemmin Keskiselle Venäjälle ja Volgan suurpiiriin, keskuksena Nizhi Novgorod. Idässä Uralin taakse ja Eteläiseen suurpiiriin ei vielä ole tehty sijoituksia. Kertasijoitukset ovat olleet suhteellisen pieniä ja usein rahoitus tulee eri lähteistä. Strategiana on kasvaa tulorahoituksella. Myös suomalaiset investoinnit metsäsektorille ovat lisääntyneet merkittävästi.

  Suursijoittajien strategiana on kuitenkin investointien varovainen käynnistäminen; ”harjoitellaan” pienehköillä investoinneilla riskien hallinnan vuoksi ja testaamalla mm. raaka-aineiden saatavuutta. Riskien välttämiseksi suomalaisyritykset pyrkivät sataprosenttiseen tai enemmistöomistukseen ja välttävät tasaomisteisia yhteisyrityksiä.


  Download the publication in PDF format.


www.etla.fi

KTM:n yhteyshenkilö:
Markkinaososto
Eero Jäntti
puh. (09) 1606 3658

Compiler-portaali: Tutkimuksia
ETLA/Index
Tutkimukjsia/Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.