tutkimuia
Eastern European Markets
Inkeri Hirvensalo
SIJOITUKSET VENÄJÄLLE. KOKEMUKSIA VENÄJÄLLE TEHTYJEN SIJOITUSTEN RAHOITUKSESTA

Tiivistelmä

Tutkimus analysoi tapaustutkimusten avulla Suomesta Venäjälle tehtyihin suoriin sijoituksiin liittyviä rahoitusongelmia ja niiden ratkaisuja. Suomalaisten yritysten suorat sijoitukset Venäjälle kasvoivat voimakkaasti vuosina 1996-97, mutta Suomi ei tästä huolimatta ole noussut Venäjälle eniten suoria sijoituksia tehneiden kymmenen maan joukkoon.Venäjän kauppakumppaneista Suomi oli kuitenkin vuonna 1997 viidenneksi suurin tuontimaa Saksan, Ukrainan, Valko-Venäjän ja Italian jälkeen.

Ulkomaiset investoinnit Venäjän talouteen kasvoivat voimakkaasti vuonna 1997, jolloin maassa alkoi olla orastavia merkkejä talouskasvun alkamisesta. Venäjä nousi myös Unkarin ja Puolan ohi eniten suoria sijoituksia houkutelleeksi maaksi. Syksyllä 1997 alkanut Aasian kriisi ulotti vaikutuksensa kuitenkin myös suorien sijoitusten kehitykseen Venäjällä ja sijoitukset supistuivat vuoden 1998 alkupuoliskolla tyrehtyäkseen sitten lähes kokonaan elokuussa 1998 alkaneen Venäjän oman talouskriisin jälkeen.

Suomalaiset yritykset ovat tehneet suoria sijoituksia Venäjälle varovaisesti. Varsinkin suuret yritykset ovat tehneet resursseihinsa nähden vaatimattomia sijoituksia. Keskisuurten ja pienten yritysten joukossa on sellaisia, joiden sijoitukset Venäjälle ovat olleet kotimaan volyymiin nähden merkittäviä. Näissäkin tapauksissa rahallisia sijoituksia on tehty vähän ja investoinnit ovat muodostuneet Venäjälle viedyistä käytetyistä koneista ja laitteista.

Varovainen sijoitusstrategia on osoittautunut viisaaksi erityisesti Venäjällä syksyllä 1998 puhjenneen talouskriisin valossa. Kriisi on kiristänyt yritysten Venäjällä toimivien tytäryritysten rahoitustilannetta. Tähän on reagoitu mm. karsimalla kustannuksia, muuttamalla tuotevalikoimaa sekä etsimällä uusia asiakasryhmiä. Muutaman yrityksen toiminta on toistaiseksi jäädytetty, mutta nämäkin yritykset vievät edelleen Venäjälle ja tutkivat aktiivisesti mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen toisenlaiselta vähemmän riskialttiilta pohjalta. (4/99/)


Inquiries and Orders
Taloustieto Oy
Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki.
Puh. (09) 609 909, fax (09) 601 753.
tilaukset@taloustieto.fi

Compiler Trade Web Site: Studies:
ETLA/Index
Studies on emerging markets/Index
Tutkimukjsia/Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.