tutkimuia

Eastern European Markets

(Joulukuu 2011)

Murmanskin alue vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla. Puolivuotiskatsaus.
University of Eastern Finland – Karelian Science Centre, CEMAT 2011

Lue koko raportti


Pystyykö Murmanskin alue jatkamaan talouden elpymisen tiellä?

Vuoden 2010 tulosten perusteella näytti siltä, että Murmanskin alue oli toipumassa vuosien 2008 – 2009 maailmalaajuisen talouskriisin negatiivisista vaikutuksista. Vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla oli kuitenkin nähtävissä merkkejä siitä, että elpyminen saattoi jäädä lyhytaikaiseksi. Ensinnäkin suuri osa positiivisista uutisista (viennin ja yritysten voittojen kasvu) johtui raaka-aineiden korkeista maailmanmarkkinahinnoista. Hintakehityksen hidastuttua vuoden toisen puoliskolla kasvukin saattaa heikentyä. Samaan aikaan teollisuustuotanto ja rahtimäärät ovat pienentyneet. Myös vähittäiskaupan ja väestön tulojen kehitys oli heikkoa.

Myönteistä puolestaan oli se, että kiinteät pääomainvestoinnit vihdoin nousivat kasvu-uralle ja ulkomaiset suorat investoinnit lisääntyivät huomattavasti. Vaikuttaa entistä selvemmin siltä, että alueen taloudellisen kehityksen saaminen uudelle kasvu-uralle vaatii merkittäviä investointeja energia-, raaka-aine- ja kuljetussektoreille. Tilanne on ollut samanlainen jo useampien vuosien ajan, mutta myönteisenä merkkinä voidaan pitää sitä, että suurinvestoinnit ovat jatkuvista lykkäyksistä huolimatta kuitenkin edenneet lähemmäksi toteutusvaihetta. Maailmanlaajuisen talouskriisin uusiutuessa toimeenpano kuitenkin siirtyisi taas vähintään muutaman vuoden eteenpäin.

Murmanskin läänin talouskehitysennuste vuoden 2012 ensimmäiselle puoliskolle

Joulukuun ennusteemme vuoden 2011 alkupuoliskon kasvulle oli teollisuustuotannon osalta -0,5 % ja vähittäiskaupan osalta 5 %. Toteutunut kasvu oli teollisuustuotannossa -2,2 % ja vähittäiskaupassa 2,3 %, joten ennusteemme oli hieman optimistinen. Toukokuussa esitimme aivan samat ennusteet koko vuodelle 2011. Viimeisimpien tietojen mukaan alueen teollisuustuotannon kehitys seuraa ennustettamme melko tarkasti.

Aiemmissa raporteissamme toimme esille, että vähittäiskaupan kasvu tuskin tulee vuoden 2011 aikana yltämään talouskriisiä edeltäneisiin kaksinumeroisiin kasvulukemiin. Viimeisimpien tietojen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että tämäkin näkemys oli sittenkin liian optimistinen, sillä globaali epävarmuus vaikuttaa taloudelliseen mielialaan eikä inflaatiopaineiden helpottuminen ehtinyt vielä merkittävästi vaikuttaa vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon heikkoon kehitykseen. Lisäksi alueen väestön tulokehitys oli vuoden alkupuoliskolla heikkoa.

Epävarmasta globaalista taloustilanteesta johtuen päätimme julkaista kaksi erillistä ennustetta vuoden 2012 ensimmäiselle puoliskolle. Ensimmäinen on perusskenaario, jossa maailmantalous jatkaa toipumistaan ja läntiset taloudet onnistuvat välttämään taantuman toistumisen. Mikäli eurokriisiä ei saada ratkaistua vuodenvaihteeseen 2011–2012 mennessä, maailmantalouden vaipuminen taantumaan Euroopan johdolla on täysin mahdollinen lopputulema, mikä vaikuttaisi negatiivisesti myös Murmanskin aluetalouteen.

Tämä on meidän kriisiskenaariomme. Perusskenaariossa oletamme alueen teollisuustuotannon yltävän hienoiseen 1 %:n kasvuun vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla. Kriisiskenaariossa oletamme teollisuustuotannon kasvun painuvan negatiiviseksi ja päätyvän -2,5 %:n kasvuun vuoden 2012 ensimmäisellä kuuden kuukauden jaksolla. Myös vähittäiskaupalle esitämme kaksi skenaariota. Perusskenaariossa ennustamme vähittäiskaupan saavuttavan 2 %:n kasvun vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla. Kriisiskenaariossa odotamme vähittäiskaupan kasvun olevan negatiivista ja päätyvän -2 %:in vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Lue koko raportti


Economic Monitoring of North-West Russia (http://www.hse.fi/ecomon)
The project “Economic Monitoring of Northwest Russia” was launched in 2000 with the aim to provide regular, comprehensive and systematic reporting on the socio-economic development in the region. The monitoring covers today six Northwest Russian regions: The City of St Petersburg, Leningrad, Kaliningrad, Murmansk and Novgorod provinces, and the Republic of Karelia.

More Information
Professor Riitta Kosonen
Director, Center for Markets in Transition (CEMAT)
riitta.kosonen@aalto.fi
cemat@aalto.fi


Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
CEMAT-Index
Studies on emerging markets /Index
Tutkimukjsia/Hakemisto