tutkimuia

Eastern European Markets

(Joulukuu 2011)

Karjalan tasavalta vuoden 2011 alkupuoliskolla. Talouden puolivuotiskatsaus.
University of Eastern Finland – Karelian Science Centre, CEMAT 2011

Lue koko raportti


Karjalan tasavallan elpymisen kestävyydessä on epävarmuuksia

Palattuaan kasvu-uralle vuonna 2010 Karjalan talous jatkoi kasvuaan vuoden 2011 alkupuoliskolla. Talousindikaattoreista teollisuustuotannon, rakennusalan ja tulotason kehitykset
jäivät silti jähmeiksi. Viennin kasvu taas nojasi hyvin vahvasti korkeisiin raaka-ainehintoihin globaaleilla markkinoilla.

Jos maailmantalous joutuu finanssikriisin toiseen aaltoon vuoden 2012 aikana, painuu tasavallan talous todennäköisesti takaisin lamaan. Joitain positiivisia kehityskulkuja kuitenkin nähtiin myös kuluvan vuoden tammikesäkuussa.

Rahdin määrä nousi, vähittäiskaupan kasvu oli vahvaa korkeasti inflaatiosta huolimatta, yritysten voitot kasvoivat ja sekä koti- että ulkomaisten investointien luvut olivat vahvat.

Vuonna 2010 Karjalan talouden suurin uutinen oli pitkäaikaisen aluekuvernöörin Katanandovin ero ja hänen korvaamisensa Andrei Nelidovilla. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että uusi kuvernööri painottaa enemmän alueen turismin kehittämistä kuin teollisuuspohjan uudistamista. Tämä on hyvä aluetalouden monimuotoisuuden kannalta, mutta toisaalta vähentää alueen teollisuuspotentiaalin hyödyntämistä samaan aikaan kun aluetalous näyttäisi olevan kykenemätön hyödyntämään korkeita raaka-ainehintoja täysimittaisesti. Tulevaisuudessa selviää, onko tämä uusi politiikkasuuntaus menestyksekäs.

Ennuste Karjalan tasavallan talouskehitykselle vuoden 2012 alkupuoliskolla

Joulukuun 2010 ennusteen Karjalan tasavallan teollisuustuotannon kasvulle vuoden 2011 tammi-syyskuussa oli -3 % ja vähittäiskaupalle 6 %. Näyttää siltä, että arviomme olivat liian pessimistisiä, sillä alustavien tilastojen mukaan teollisuustuotannon toteutunut kasvu oli 1,4 %, mitä tukivat korkeat raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat. Myös vähittäiskauppa osoittautui yllättävän sitkeäksi korkean inflaation ja heikon tulokehityksen olosuhteissa kasvaen 7,4 %. Viime toukokuun raportissa puolestaan ennustimme alueen teollisuustuotannon koko vuoden kasvuluvuksi 5 % ja vähittäiskaupalle 6 %. Viimeisempien tietojen mukaan odottamamme teollisuustuotannon hidastuminen näyttäisi iskeneen vasta vuoden toisella puoliskolla kun raaka-aineiden hinnat ovat kääntyneet laskuun ja maailmantalouden epävarmuudet ovat kasvaneet merkittävästi. On hyvin mahdollista, että alueen teollisuustuotanto painuu koko vuonna jopa negatiiviseksi, mikä tarkoittaa, että alkuperäisen odotuksemme kuluvan vuoden teollisuuskasvun hidastumisesta olisi pitänyt olla selvästi pessimistisempi. Vähittäiskauppa puolestaan näyttäisi saaneen uutta virtaa hidastuneesta inflaatiosta ja saattaa yltää jopa 10 % kasvulukemaan koko vuonna 2011.

Maailmantalouden merkittävien epävarmuuksien takia päätimme tällä kertaa julkaista kaksi erillistä ennustetta vuoden 2012 tammi-kesäkuulle. Ensimmäinen näistä on ns. perusskenaario, jossa maailmantalous jatkaa elpymistään ja onnistuu välttämään laman uusiutumisen. Jos kuitenkaan eurokriisi ei ratkea vuodenvaihteessa, on hyvin mahdollista, että Eurooppa johtaa koko maailmantalouden uuteen lamaan, mikä vaikuttaisi negatiivisesti myös Karjalan tasavallan talouteen. Tämä on ennusteemme ns. kriisiskenaario. Perusskenaariossa odotamme alueen teollisuuskasvun vahvistuvan ja yltävän 5 %:n kasvuun vuoden 2012 alkupuoliskolla, sillä kriisin ajoilta on vielä kiripotentiaalia olemassa. Kriisiskenaariossa odotamme merkittävää negatiivista shokkia vientiin nojaavalle aluetaloudelle, mikä johtaisi negatiiviseen -10 %:n lukemaan teollisuustuotannossa jo vuoden 2012 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana.

Esitämme vastaavat skenaariot myös vähittäiskaupan kasvulle. Odotamme vähittäiskaupan kasvun hieman maltillistuvan myös perusskenaariossa, ollen 8 % vuoden 2012 alkupuoliskolla. Kriisiskenaariossa odotamme vähittäiskaupan kehityksen jämähtävän nopeasti ja yltävän vain 1 %:n kasvuun vuoden 2012 tammi-kesäkuussa.

Lue koko raportti


Economic Monitoring of North-West Russia (http://www.hse.fi/ecomon)
The project “Economic Monitoring of Northwest Russia” was launched in 2000 with the aim to provide regular, comprehensive and systematic reporting on the socio-economic development in the region. The monitoring covers today six Northwest Russian regions: The City of St Petersburg, Leningrad, Kaliningrad, Murmansk and Novgorod provinces, and the Republic of Karelia.

More Information
Professor Riitta Kosonen
Director, Center for Markets in Transition (CEMAT)
riitta.kosonen@aalto.fi
cemat@aalto.fi


Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
CEMAT-Index
Studies on emerging markets /Index
Tutkimukjsia/Hakemisto