tutkimuia

Eastern European Markets

(Toukokuu 2011)

Leningradin lääni vuonna 2010. Talouden puolivuotiskatsaus.
University of Eastern Finland – Karelian Science Centre, CEMAT 2011

Lue koko raportti


Leningradin lääni elpymisen tiellä

Vuoden 2010 aikana talousindikaattorit Leningradin läänissä kielivät entistä vakaammasta elpymisestä vuoden 2009 notkahduksen jälkeen. Tämä oli pitkälti monipuolisen aluetalouden
rakenteen ansiota, joka helpotti talouden shokkivaikutusten hajautusta ja antaa mahdollisuuden ottaa hyödyn ensimmäisistä kasvuun päässeistä sektoreista. Kasvua rekisteröitiin laajalti koko teollisuudessa ja myös vähittäiskauppa kasvoi ripeästi. Viennin arvo vauhdittui öljynhinnan
nousun myötä. Suurin hidaste täysimittaiselle elpymiselle on investointiaktiivisuus. Kiinteät investoinnit alueella kasvoivat nopeasti mutta olivat vahvasti riippuvaisia julkisen sektorin rahoituksesta samaan aikaa kun yksityinen investointiaktiviteetti oli yhä jähmeää. Tämä näkyi
myös ulkomaisissa sijoituksissa, joiden arvo puolittui vuonna 2010.

Ennuste Leningradin läänin talouskehitykselle vuonna 2011

CEMATin toukokuun 2010 ennuste koko vuoden teollisuustuotannon kasvulle oli 9% ja vähittäiskaupan kasvulle 12%. Teollisuustuotannon ennusteemme oli erittäin hyvin linjassa tammi-lokakuun datan valossa mutta vuoden kahden viimeisen kuukauden aikana rekisteröity kasvupiikki nosti koko vuoden kasvuluvun 15%:iin. Yllättävä kasvupiikki saattoi liittyä vuoden lopussa nähtyyn selvään hyppäykseen kuljetusinfrastruktuurin investoinneissa ja/tai suurten teollisuustilausten valmistumiseen. Vuoden 2011 alkupuoliskon kehitys saattaa osoittautua aikaisempia arvioitamme vahvemmaksi suurten julkisin varoin tuettujen infrastruktuurihankkeiden myötä. Yksityisen sektorin investointiaktiviteetti on kuitenkin yhä vaisua ja vuoden 2009 alhaisen vertailuarvon hälvettyä, minkä vuoksi uskomme teollisuuskasvun
hieman hiipuvan kuluvana vuonna. Ennusteemme alueen teollisuuskasvulle vuonna 2011 on 11%.

Vuoden 2010 vähittäiskaupan kasvuennusteemme osui hyvin lähelle toteutunutta (11%). Kuten esitimme aiemmassa raportissamme, uskomme vähittäiskaupan kasvuvauhdin heikkenevän vuoden 2011 alkupuoliskolla. Aiemmasta arviosta poiketen, kasvun kiihtyminen vuoden toisella puoliskolla näyttää kuitenkin nykytiedon valossa epävarmemmalta.

Tämä johtuu ennätysmäisen kovasta hinnannoususta maailman elintarvikehinnoissa sekä korkeista energianhinnoista, eikä näissä tekijöissä ole näköpiirissä merkittävää huojennusta. Näin ollen, ennusteemme Leningradin läänin vähittäiskaupan kasvulle on 8%. Alla olevissa kuvioissa emme enää julkaise kuukausittaisia kasvulukuja, koska ne ovat hyvin volatiileja ja tilastoviranomaiset tekevät niihin isohkojakin muutoksia jälkikäteen. Tästä syystä näytämme vain toteutuneen kasvutrendin(neljän kuukauden liukuva keskiarvo) ja sille ennusteen.

Lue koko raportti


Economic Monitoring of North-West Russia (http://www.hse.fi/ecomon)
The project “Economic Monitoring of Northwest Russia” was launched in 2000 with the aim to provide regular, comprehensive and systematic reporting on the socio-economic development in the region. The monitoring covers today six Northwest Russian regions: The City of St Petersburg, Leningrad, Kaliningrad, Murmansk and Novgorod provinces, and the Republic of Karelia.

More Information
Professor Riitta Kosonen
Director, Center for Markets in Transition (CEMAT)
riitta.kosonen@aalto.fi
cemat@aalto.fi


Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
CEMAT-Index
Studies on emerging markets /Index
Tutkimukjsia/Hakemisto