tutkimuia

Eastern European Markets

(Joulukuu 2011)

Pietari vuoden 2011 alkupuoliskolla. Talouden puolivuotiskatsaus
University of Eastern Finland – Karelian Science Centre, CEMAT 2011

Lue koko raportti


Melko tasaista kehitystä vuoden alkupuoliskolla

Vuoden 2011 talouskehitys Pietarissa oli melko tasaista. Teollisuustuotanto kasvoi 16,7 % verrattuna vuoden 2010 ensimmäiseen puoliskoon. Tehdasteollisuudessa kasvua oli 17,5 %. Viestintäalalla ja vähittäiskaupassa rekisteröitiin kohtalaista kasvua, kun taas rakennussektorilla aktiviteetti laski huomattavasti.

Kaupungin yritysten liikevaihto kasvoi nimellisesti viidenneksellä. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla palvelumaksujen tuntuva (yli 10 %) nousu vaikutti negatiivisesti kaupungin talouskehitykseen. Maksuja korotettiin alkuvuodesta sähkön, lämmön ja pakollisten sosiaalimaksujen osalta. Alustavien arvioiden mukaan kaupungin kokonaistuotos kasvaa 2011 aikana 6,2 %, mikä on 2,2 prosenttiyksikköä koko maan keskiarvoa korkeampi.

Ennuste Pietarin kaupungin talouskehitykselle vuoden 2012 alkupuoliskolla

CEMAT:n joulukuun 2010 ennuste Pietarin vuoden 2011 alkupuoliskon teollisuuskasvulle oli 6 % ja vähittäiskaupan kasvulle 11 %. Tällä kertaa ennuste oli aika kaukana toteutuneesta (teollisuuskasvu oli 16,7 % ja vähittäiskaupan kasvu 4,4 %) johtuen paljolti poikkeuksellisista olosuhteista. Viime toukokuun raportissa kirjoitimme, että korkeat raaka-aineiden ja energian hinnat saattaisivat nostaa kasvuluvut ennustetta korkeammalle ja näin näyttää nyt käyneen, joskin kokoluokka oli yllättävän suuri. Vähittäiskaupan yllättävän heikkouden taustalla oli puolestaan korkeahkot elintarvikkeiden hinnat ja etenkin palvelumaksujen raju korotus vuoden alussa. Toukokuun raportissa ennusteemme koko vuoden kasvulle oli teollisuustuotannon osalta 13 % ja vähittäiskaupan osalta 13 %. Viimeisempien tietojen mukaan ennusteet näyttäisivät noudattavan melko hyvin koko vuoden ennustetta.

Maailmantalouden merkittävien epävarmuuksien takia päätimme tällä kertaa julkaista kaksi erillistä ennustetta vuoden 2012 tammi-kesäkuulle. Ensimmäinen näistä on ns. perusskenaario, jossa maailmantalous jatkaa elpymistään ja onnistuu välttämään laman uusiutumisen. Jos kuitenkaan eurokriisi ei ratkea vuodenvaihteessa, on hyvin mahdollista, että Eurooppa johtaakoko maailmantalouden uuteen lamaan, mikä vaikuttaisi negatiivisesti myös Pietarin talouteen.

Tämä on ennusteemme ns. kriisiskenaario. Myös perusskenaariossa odotamme teollisuuskasvun hieman maltillistuvan nyt, kun fyysinen tuotanto on kirinyt takaisin finanssikriisin aiheuttaman pudotuksen ja teollisuuskasvun olevan 9 % vuoden 2012 alkupuoliskolla. Kriisiskenaariossa odotamme yhtä nopeaa heikentymistä kuin vuonna 2009 ja ennuste kasvulle on -3 %.

Esitämme vastaavat skenaariot myös vähittäiskaupan kasvulle. Perusskenaariossa odotamme vähittäiskaupan kasvun hieman kiihtyvän, kun elintarvikkeiden hintakehitys on rauhoittunut, ja olevan 7 % vuoden 2012 alkupuoliskolla. Ottaen huomioon vuoden 2011 alkupuoliskon vähittäiskaupan heikkouden, uskomme että myyntikehitys painuisi kriisiskenaariossa negatiiviseksi ollen -2 % vuoden 2012 alkupuoliskolla.

Lue koko raportti


Economic Monitoring of North-West Russia (http://www.hse.fi/ecomon)
The project “Economic Monitoring of Northwest Russia” was launched in 2000 with the aim to provide regular, comprehensive and systematic reporting on the socio-economic development in the region. The monitoring covers today six Northwest Russian regions: The City of St Petersburg, Leningrad, Kaliningrad, Murmansk and Novgorod provinces, and the Republic of Karelia.

More Information
Professor Riitta Kosonen
Director, Center for Markets in Transition (CEMAT)
riitta.kosonen@aalto.fi
cemat@aalto.fi


Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
CEMAT-Index
Studies on emerging markets /Index
Tutkimukjsia/Hakemisto