tutkimuia

Eastern European Markets

(Toukokuu 2011)

Pietari vuonna 2010: Talouden puolivuotiskatsaus
University of Eastern Finland – Karelian Science Centre, CEMAT 2011

Lue koko raportti


Talous takaisin kasvu-uralle mutta sisäiset ja ulkoiset epävarmuudet häilyvät taustalla1

Vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla alkanut talouden elpyminen Pietarissa jatkui suurelta osin vuoden 2010 aikana. Merkittäviä epävarmuuksia elpymisen jatkumiselle on kuitenkin olemassa. Huomattava vientikasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla tyrehtyi loppuvuonna kun öljyn vientimäärät laskivat, mikä johti viennin arvon tippumiseen koko vuoden tasolla. Ulkomaiset sijoitukset kaupunkiin vähenivät jo kolmatta vuotta peräkkäin. Lopuksi, rakennussektorin kehitys vuoden toisella puoliskolla oli selvä pettymys.

Myönteistä oli kiinteiden investointien, teollisuuden ja vähittäiskaupan kohtuullisen vahvat kasvuluvut. Nämäkin sektorit tosin ovat vasta saavuttamassa kriisiä edeltänyttä tasoaan. Lisäksi, kiihtynyt inflaatio ja sitä seurannut rahapolitiikan kiristyminen aiheuttavat painetta talouden eri sektoreille vuoden 2011 aikana. Alustavien arvioiden mukaan kaupungin kokonaistuote kasvoi 5,5% vuonna 2010, joka on 1,5 %-yksikköä koko maan lukua korkeampi.

Vuoden 2009 rajun 20% pudotuksen jälkeen, Pietarin teollisuus elpyi kohtuulliseen nopeaan 9%:n kasvuun vuonna 2010. Kasvu vielä hieman kiihtyi vuoden jälkipuoliskolla. Jotta teollisuuden kokonaistuotantomäärä palaisi kriisiä edeltävälle tasolle kuluvana vuonna, tarvittaisiin kuitenkin 13%:n kasvu. Kansainvälinen epävarmuus huomioon ottaen (Japanin katastrofi, Kiinan talouspolitiikan kiristys, USA:n heikko elpyminen, Eurokriisin jatkuminen ja Arabimaiden levottomuus) tämä ei ole itsestäänselvyys. Rahamääräisesti entisiin tuotantomääriin pääseminen tapahtuu kuitenkin huomattavasti helpommin jos energian ja raaka-aineiden nousujohteinen hintakehitys jatkuu.

Autoteollisuus kasvun moottorina vuonna 2010

Teollisuuskasvun taustalla oli pitkälti kaupungissa nopeasti kehittyvä autoteollisuus, joka oli yksi pahiten kärsineistä aloista vuoden 2009 romahduksessa. Autoteollisuuden osuus koko teollisuustuotannon arvosta on noin 10%. Vuoden 2010 aikana tuotettujen autojen määrä Pietarissa kasvoi 3,3-kertaiseksi lähinnä Nissanin, General Motorsin ja Toyotan tehtaiden ansiosta.

Muita nopeasti kasvaneita teollisuuden aloja viime vuonna oli metalli- ja kemianteollisuus ja vähäisemmissä määrin elektronisten ja optisten laitteiden tuotanto. Ruokateollisuuden vuosi oli suuri pettymys, sillä se ei kyennyt kasvuun vuoden 2009 13%:n laskusta huolimatta.

Rakentaminen hyytyi toisella vuosipuoliskolla

Rakennusalan kohentunut aktiviteetti hyytyi vuoden 2010 toisella puoliskolla. Tammi-kesäkuun hienoisen kasvun jälkeen valmistuneiden rakennusurakoiden arvo laski vuoden toisella puoliskolla. Näin ollen, rakennusalan aktiviteetti laski toista vuotta peräkkäin. Myös asuinrakentaminen (valmistuneen pinta-alan perusteella) oli pettymys. Kasvua vuodelle 2010 oli 2% mutta vielä tammi-kesäkuussa liikuttiin 30%:n kasvulukemissa. Kahden prosentin kasvu ei ole kovin rohkaisevaa ottaen huomioon lähes viidenneksen laskun vuotta aikaisemmin. Asuntojen hinnat myös laskivat etenkin vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. On hyvin mahdollista, että rakennusalan vaikeudet jatkuvat vuoden 2011 aikana, sillä Venäjän keskuspankki on aloittanut rahapolitiikan kiristäminen (ohjauskoron ja
2 Toukokuu 2011 varantovaatimusten nosto) kiihtyvän inflaation taltuttamiseksi.

Vähittäismyynti palautui kriisiä edeltäneelle tasolle mutta kehitys on yhä haurasta

Vähittäismyynnin paluu kasvu-uralle tapahtui vuoden 2010 toisella neljänneksellä ja koko vuodelle kirjattiin selvät kasvulukemat. Vähittäismyynti kuitenkin vasta palasi kriisiä edeltäneelle tasolle, joten reaalisesti kasvu on siis selvästi kriisiä edeltävää kaksinumeroista vauhtia hitaampaa. Lisäksi, viimeisimpien tilastojen perusteella huolestuttava trendimuutos saattaa olla käynnissä niin Pietarin kuin koko Venäjänkin osalta (ks. kuvio). Tätä mahdollista trendimuutosta ajaa ruuan hinnan merkittävä kallistuminen.

Vähittäismyynnin kasvun taustalla oli ei-ruokatuotteiden myynti liittyen lähinnä autojen myyntibuumiin, joka näyttää jatkuneen alkuvuoteen 2011. Bensanhinnan kallistuminen ei nähtävästi ole vielä pelästyttänyt kuluttajia. Polttoaineen kallistuminen on kuitenkin nähtävästi merkittävä uhka, sillä pääministeri Putin käytännössä määräsi öljyteollisuuden laskemaan autojen polttoaineiden hintoja helmikuussa 2011.

Investoinnit elpyivät kolmannella neljänneksellä

Investoinnit kiinteään pääomaan olivat laskusuunnassa (-9,3%) vielä vuoden ensimmäisellä puoliskolla johtuen useimmat sektorit kattaneesta investointilamasta. Kolmannella neljänneksellä kirjattiin kuitenkin merkittävä investointipiikki. Tahti hieman hellitti viimeisellä neljänneksellä ja koko vuoden kasvuksi saatiin 6,4%. Aktiivisuuden elpyminen johtui pitkälti autoteollisuudesta
ja rakennussektorista. Edellä mainittu liittyi lähinnä Hyundain autotehtaan valmistumiseen ja jälkimmäinen julkisen sektorin hankkeisiin.

Tehdasteollisuuden osuus kiinteistä investoinneista Pietarissa oli lähes 15% ja sen suurin alasektori investointiaktiivisuudessa oli juuri autoteollisuus. Rakennussektorin osuus kattoi suurimman yksittäisen osuuden sen vastatessa yli viidettä kaikista vuoden 2010 kiinteistä investoinneista. Seuraavina tulivat kuljetus ja viestintä (17% osuus), kiinteistösektori (17%) sekä veden, kaasun ja sähkön tuotanto ja jakelu (14%).

Vuoden ensimmäiseltä puoliskolta investointien rahoitusjakauma muuttui hieman siten, että julkisten varojen ja pankkilainojen osuus kasvoi samaan aikaan kun yritysten omien varojen ja omistajien varojen osuus laski.

Hyundain ohella suuria investointiprojekteja Pietarissa oli Five Stars –yhtiön ruokatehdas, Alcanin
tupakkapakkaamo, Stockmanin vähittäismyynti- ja tehdaskeskittymä sekä Logistika-Terminalin
logistiikkakeskus. Merkittävä tapaus oli kaupungin erityistalousalueen Noidorfin avaaminen heinäkuussa. Useita sosiaalisiin palveluihin (koulutus ja terveydenhuolto) liittyviä investointiprojekteja julkistettiin vuoden 2010 aikana.

Ulkomaisten investointien virta Pietariin romahti, ulosvirtaus kiihtyi

Vuonna 2010 ulkomaisten investointien heikkenevä trendi jatkui. Vuoden 2010 5.2 mrd. dollaria oli lähes 17% vähemmän kuin vuonna 2007. Suorien investointien määrä puolittui 2008-2009 tasosta. Muiden ulkomaisten investointien osalta kirjattiin kasvua ja tämä oli pitkälti yli puolen vuoden maturiteetin lainojen lisääntymisen ansiota.

Investointivirran tyrehtymisen lisäksi rekisteröitiin tuplasti suurempi ulkomaisten investointien ulosvirtaus kaupungista. Vuonna 2009 nettovirta oli juuri positiivinen mutta vuonna 2010 yli viisi miljardia dollaria negatiivinen. Tämä heijastanee merkittävää varojen siirtoa ”turvallisempiin” kohteisiin, kansainvälisten yritysten kasvanutta rahoitustarvetta sekä yleistä taloudellista
epävarmuutta. Suurimmat ulkomaiset sijoitukset (1,8 mrd. USD) Pietariin saapuivat Ranskasta lainojen muodossa. Seuraavaksi suurimmat tulivat Valko-Venäjältä, Etelä-Koreasta ja Belgiasta myös lähinnä lainojen muodossa. Suomesta Pietariin tehtiin noin 90 milj. dollaria suoria sijoituksia. Yli 90% ulkomaisista sijoituksista kohdentui tehdasteollisuuteen ja tehdasteollisuudesta lähinnä autoja elintarviketeollisuuteen.

Ennuste Pietarin kaupungin talouskehitykselle vuonna 2011

CEMATin toukokuun ennuste Pietarin teollisuustuotannon kasvulle vuonna 2010 oli 12% ja vähittäiskaupan kasvulle 4%. Toteutunut koko vuoden lukema (9%) osoitti että teollisuuskasvun ennusteemme oli hieman liian optimistinen. Vaikka kasvu kiihtyikin vuoden toisella puoliskolla, sitä painoi yhä vaisu investointi- ja rakentamisaktiviteetti. Vuodelle 2011 ennustamme teollisuuskasvun Pietarissa olevan 13%, mikä tarkoittaisi talouskriisin aiheuttaman notkahduksen lopullista umpeen kuroutumista. Paljon kuitenkin riippuu globaalitalouden elpymisen vahvuudesta, etenkin eurokriisistä ja Kiinan talouspolitiikan kiristämisestä.

Ennusteemme vuoden vähittäiskaupan kasvulle oli hieman toteutunutta (6%) alempi johtuen osittain aikaisemman data päivityksistä mutta myös melko vahvan myynnin kasvun muiden kuin ruokatuotteiden osalta. Vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä ruokatavaroiden myynti kärsi selvästi ruuanhinnan nopeasta noususta.

Koska näköpiirissä ei ole merkittävää helpotusta ruuan ja energian hintojen kallistumisessa, uskomme että nämä aiheuttavat painetta vähittäiskaupan kehitykselle vaikka muiden tuotteiden osalta kasvu olisikin vakaata ja väestön tulotaso jatkaisi myönteistä kehitystään. Näin ollen, uskomme että vähittäiskauppa ei vielä yllä kriisiä edeltäneisiin kaksinumeroisiin kasvulukuihin vielä tämän vuoden aikana. Ennusteemme Pietarin vähittäiskaupan kasvulle vuonna 2011 on 4%.
Alla olevissa kuvioissa emme enää julkaise kuukausittaisia kasvulukuja, koska ne ovat hyvin volatiileja ja tilastoviranomaiset tekevät niihin isohkojakin muutoksia jälkikäteen. Tästä syystä näytämme vain toteutuneen kasvutrendin (neljän kuukauden liukuva keskiarvo) ja sille ennusteen.

Lue koko raportti


Economic Monitoring of North-West Russia (http://www.hse.fi/ecomon)
The project “Economic Monitoring of Northwest Russia” was launched in 2000 with the aim to provide regular, comprehensive and systematic reporting on the socio-economic development in the region. The monitoring covers today six Northwest Russian regions: The City of St Petersburg, Leningrad, Kaliningrad, Murmansk and Novgorod provinces, and the Republic of Karelia.

More Information
Professor Riitta Kosonen
Director, Center for Markets in Transition (CEMAT)
riitta.kosonen@aalto.fi
cemat@aalto.fi


Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
CEMAT-Index
Studies on emerging markets /Index
Tutkimukjsia/Hakemisto