tutkimuia

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland


(23.12.2010)

Karhunen Päivi, Parviainen Sinikka ja Järvikuona Petri:
Venäjän talousnäkymät 2/2010:
Venäjän BKT:n ennustetaan kasvavan maltillisesti tulevina vuosina
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT. Talousnäkymät-sivusto.

Yhteenveto:

Venäjän talous on uusimpien tilastojen mukaan alkanut hiljalleen toipua kriisistä. Kasvun käynnistäjinä vuonna 2010 toimivat öljyn hintojen nousu ja hieman yllättäen tehdasteollisuus sekä investointikysynnän osittainen herääminen. Kasvua varjostavat kuitenkin globaalitalouden epävarmuuden aiheuttamat epävakaa öljyn hinnan kehitys ja ulkomaisen pääoman ennakoimattomat liikkeet.

Venäjällä toimivat suomalaisyritykset raportoivat liiketoimintansa lähteneen kasvuun vuoden 2010 aikana ja myös Suomen vienti Venäjälle on alkanut hiljalleen elpyä kriisin aiheuttamasta pudotuksesta. Sekä venäläiset että Venäjällä toimivat ulkomaiset yritykset ovat optimistisia Venäjän talouden ja oman liiketoimintansa kehityksen suhteen vuonna 2011. Kriisin hyydyttämät suorat ulkomaiset investoinnit eivät kuitenkaan vielä toistaiseksi ole elpyneet. Loppuvuodesta askeleen lähemmäs nytkähtänyt Venäjän WTO-jäsenyys herättää toiveita myös investointi-ilmapiirin paranemisesta Venäjällä.

Sisältö:

Venäjän BKT:n ennustetaan kasvavan maltillisesti tulevina vuosina
Luottamusindeksit ennakoivat epävarmaa kasvua
Suomalaisyritysten Venäjän-liiketoiminta nousukiidossa
Inflaatio maltillisella tasolla, vaikka maatalouden ahdinko on nostanut elintarvikkeiden hintoja
Investoinnit kiinteään pääomaan hienoisessa kasvussa
Rupla vahvistunut, keskuspankki lisää valuutan liikkumavaraa
Reaalipalkat kasvavat hillitysti
Työttömyys vähentynyt odotettua nopeammin
Venäjän kasvaneen budjettialijäämän kattamiseksi etsitään keinoja
Tuonnin nopea kasvu supistaa kauppataseen ylijäämää
Suorat ulkomaiset investoinnit eivät ole palanneet Venäjälle
Kriisissä ryvettynyt Venäjän tehdasteollisuus johtaa teollisuustuotannon elpymistä
Vähittäiskauppa piristynyt reaalitulojen kasvusta
Rakennusala toipumassa hitaasti
Pankkisektori vakaampi, mutta ongelmaluotot yhä kasvussa
Venäjän modernisointi etenee hitaasti

Lataa ja tallennnna koko katsaus


Talousnäkymät-sivusto (http://www.hse.fi/talousnäkymat) on rakennettu elinkeinoelämän toiveesta ja sen on toteuttanut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT.

Lisätietoja:
johtaja, professori Riitta Kosonen
riitta.kosonen@aalto.fi


Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
CEMAT-hakemisto
Studies on emerging markets /Index
Tutkimukjsia/Hakemisto