tutkimuia

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland


Liettuan talousnäkymät 2.2010
Talouskriisistä elpyminen on käynnistynyt Liettuassa
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT. Talousnäkymät-sivusto.

Liettuassa kriisistä elpyminen on hiljalleen käynnistynyt vientimarkkinoiden imussa, joskin kotimainen kysyntä laahaa edelleen matalalla tasolla korkean työttömyyden ja laskeneen palkkatason myötä. Taantuman aikana Liettuan pankkisektori tiukensi rajusti lainaehtojaan, minkä myötä monien Liettuassa toimivien yritysten taloustilanne heikkeni entisestään. Nyt pankit ovat höllentämässä vaatimuksiaan, millä odotetaan olevan positiivisia vaikutuksia yrityselämän toipumiseen. Tähän mennessä vientimarkkinoiden imusta ovat hyötyneet erityisesti Liettuassa toimivat kansainväliset yritykset, jotka harjoittavat ulkomaankauppaa. Sen sijaan kotimaan markkinoilla toimivat pienet liettualaisyritykset kamppailevat edelleen heikon kotimarkkinakysynnän tilanteessa.
--------------

Liettuan uudelleen itsenäistymisestä alkanut nousukausi päättyi vuonna 2008 yhteen EU-alueen synkimmistä talouden sukelluksista. Bruttokansantuotteen aallonpohja koettiin vuoden 2009 toisella puoliskolla, jolloin se putosi lähes 20 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kokonaisuudessaan Liettuan BKT laski vuonna 2009 lähes 15 %. Tuoreimmat tilastoluvut sekä Liettuassa toimivien suomalaisyritysten edustajien näkemykset antavat kuitenkin selviä viitteitä siitä, että puolitoista vuotta kestänyt talouden supistuminen on vihdoin päättynyt ja elpyminen on alkanut. Talouden nopeaan toipumiseen ei kuitenkaan uskota ja tulevien vuosien BKT:n kasvuennusteet jäävät poikkeuksetta vain muutamiin prosentteihin.

Yksi merkittävimpiä haasteita Liettuan taloudelle on edelleen kotimaisen kysynnän heikkous. Vaikka kuluttajaluottamus on hiljalleen alkanut palautua, pitävät toistaiseksi vaatimaton työllisyyskehitys sekä palkkatason lasku huolta siitä, ettei yksityinen kulutus palaudu nopeasti kriisiä edeltäneelle tasolle.

Lataa ja tallennnna koko katsaus


Talousnäkymät-sivusto (http://www.hse.fi/talousnakymat) on rakennettu elinkeinoelämän toiveesta ja sen on toteuttanut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT.

Lisätietoja:
johtaja, professori Riitta Kosonen
riitta.kosonen@aalto.fi


Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
CEMAT-hakemisto
Studies on emerging markets /Index
Tutkimukjsia/Hakemisto