tutkimuia

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland


Viron talousnäkymät 2.2010
Viron tulevaisuudennäkymät varovaisen valoisat

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT. Talousnäkymät-sivusto.

Viron kriisistä toipuminen on käynnistynyt vientimarkkinoiden imussa. Vientikysyntä on kasvattanut ensimmäisenä tehdasteollisuuden tuotantoa. Myös vähittäiskaupassa on syksyllä 2010 nähty käänne parempaan, vaikka kotimainen kysyntä on edelleen vaisua. Sekä kuluttajien että yritysten tunnelmat ovat alkaneet vahvistua, vaikka työttömyyden odotetaan säilyvän korkeana. Viro liittyy euroon vuoden 2011 alusta alkaen, minkä uskotaan lisäävän maan toimintaympäristön vakautta entisestään. Viron haasteiksi tulevaisuudessa nousevat vakauden säilyttäminen ja maan kasvupotentiaalin kasvattaminen.
------------

Viron keskimäärin yli 8 % talouskasvu 2000-luvulla pysähtyi vuoden 2008 alussa ja kehittyi nopeasti maan itsenäisyyden pahimmaksi talouskriisiksi. Nousukauden vuosina talouskasvu perustui pitkälti kotimaiseen kysyntään, joka puolestaan kasvoi käytettävissä olevien tulojen, työllisyyskehityksen ja velkaantumisen tahdissa. Myös ylioptimistiset odotukset tulevaisuuden tulotasosta ruokkivat kovaa kasvua. (EKP 2010) Vuonna 2009 Viron bruttokansantuote romahti 14 %, mutta vuoden 2010 toisella neljänneksellä talous kääntyi taas maltilliseen 3 %:n kasvuun. Vuoden 2010 aikana kasvun veturina on toiminut ennen kaikkea vienti kotimaisen kysynnän pysytellessä heikkona. Matalan vertailutason vuoksi talouden kasvuluvut kriisin jälkeen ovat vakuuttavia, mutta tuotannon uudelleenkäynnistyksen ja vientisektorin piristymisen vaikutusten uskotaan hiipuvan nopeasti (Viron valtiovarainministeriö 2010). Tulevina vuosina kasvun uskotaan jatkuvan talouskriisiä edeltävää aikaa maltillisempana.

Viron euroon siirtymisen varmistuttua kesällä 2010 usko maan talouden vakauteen on parantunut. Euroon siirtymisen uskotaan houkuttelevan Viroon entistä enemmän ulkomaisia investointeja, etenkin muiden Baltian maiden kustannuksella. Nopea euroalueeseen liittyminen nähdäänkin alueellisena irtiottona, erottautumisena muista Baltian maista (IMF 2010). Suomalaisyritysten kannalta euroon siirtyminen merkitsee eri asioita toimialasta riippuen. Kuluttajakaupassa toimivat yritykset varautuvat voimakkaisiin kysyntävaihteluihin, kun euro otetaan käyttöön vuoden 2011 alussa. Kun kuluttajat tottuvat euron käyttämiseen ja luottamus hintojen vakauteen palautuu, kuluttajakysynnän odotetaan myös toipuvan ennalleen. Muilla toimialoilla euroon siirtyminen tuo pieniä hyötyjä kahden valuutan käsittelystä johtuneiden kustannusten laskun ja valuuttariskin poistumisen muodossa, mutta CEMATin loka-marraskuussa 2010 haastattelemat suomalaisyritysten edustajat eivät pidä vaikutuksia merkittävinä.

Viron valtiontalous on pysynyt suhteellisen hyvässä kunnossa talouskriisistä huolimatta. Viron luottoluokitusta nostettiin kahdesti vuonna 2010, ja sen näkymiä on kuvattu vakaiksi (Standard&Poor’s 2010, EKP 2010). Joustava talous ja työvoimamarkkinat sekä sitoutuminen tarvittavien muutosten tekemiseen luovat uskoa maan toipumiseen. Valtion budjettialijäämä on reilusti alle eurotaloudelle asetettujen kriteerien, ja valtion talouden kuntoa ja vakautta pidetään hyvänä. Vaikka julkisen talouden kestävyys ei ole uhattuna, yksityinen sektori on edelleen varsin velkaantunut, ja yleinen taloustilanne heikko (EKP 2010). Julkisen sektorin on myös sopeuduttava uuteen, matalamman kasvupotentiaalin tilanteeseen, sillä kriisiä edeltäneisiin kasvulukuihin Viron ei uskota yltävän. Viron suuret valuuttavarannot auttoivat sitä kuitenkin selviytymään kriisiajan pahimman vaiheen yli. (IMF 2010)

Lataa ja tallennnna koko katsaus


Talousnäkymät-sivusto (http://www.hse.fi/talousnakymat) on rakennettu elinkeinoelämän toiveesta ja sen on toteuttanut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT.

Lisätietoja:
johtaja, professori Riitta Kosonen
riitta.kosonen@aalto.fi


Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
CEMAT-hakemisto
Studies on emerging markets /Index
Tutkimukjsia/Hakemisto