tutkimuia
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
Tammikuu 2007

Keskuskauppakamari:
SUOMALAISTEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITÄ-EUROOPAN MARKKINOISTA
(Bulgaria, Romania, Turkki, Ukraina ja Unkari 2007)

Lue koko tutkimus

TIEDOTE

Suomalaiset yritykset arvioivat Turkin liiketoimintaympäristön saavuttaneen EU:n jäsenmaiden tason. Turkin markkinoiden kasvuun uskotaan vahvasti. Yritykset aikovat lisätä vientiään erityisesti uusiin EU-jäsenmaihin, Bulgariaan ja Romaniaan lähivuosina.

Itä-Euroopan maiden merkitys suomalaisille yrityksille kasvaa selvästi seuraavan viiden vuoden aikana. Keskuskauppakamarin selvitykseen vastanneista yrityksistä joka neljäs aikoo investoida Bulgariaan (26 %) ja Romaniaan (23 %) seuraavien 12 kuukauden aikana. Joka viides (20 %) yritys suunnittelee investointeja Turkkiin.

Tänään julkaistuun selvitykseen on koottu 264 suomalaisen yrityksen kokemuksia Itä-Euroopan markkinoista. Selvityksessä ovat mukana EU:n jäsenmaat Unkari, Bulgaria ja Romania sekä unionin jäsenyyttä hakeva Turkki ja jäsenyydestä kiinnostunut Ukraina.

Turkki kuin Puola vuonna 2005

Vastaajayrityksistä 80 prosenttia uskoo, että Turkin markkinoiden merkitys yrityksen liiketoiminnassa kasvaa tulevaisuudessa. Turkin liiketoimintaympäristö saa yrityksiltä suunnilleen saman arvosanan kuin Puola vuonna 2005 vastaavassa selvityksessä. Tuolloin Puola oli ollut EU-jäsenenä vuoden.

– Turkin liiketoimintaympäristö on kohentunut selvästi viime vuosina. Turkin esimerkki osoittaa, miten EU:n jäsenyysneuvottelut edistävät talouden ja markkinoiden kasvua, sanoo toimitusjohtaja Kari Jalas Keskuskauppakamarista.

EU-jäsenyyden vaikutukset myönteisiä

Unkari on selvityksessä mukana olevista maista ollut EU:n jäsenenä pisimpään. Se on myös tärkein vertailluista markkina-alueista suomalaisille yrityksille. Maan liiketoimintaympäristö arvioidaan selvityksessä parhaimmaksi.

– EU-jäsenyyden koetaan vaikuttaneen myönteisesti maan markkinoiden ja talouden kasvuun. Unkarin lisäksi myös Romania on kansainvälistynyt ja omaksunut eurooppalaisia kauppatapoja EU-jäsenyyden myötä, Jalas toteaa.

Ukraina kiinnostaa – liiketoimintaympäristö haasteellinen

Yritykset (87 %) uskovat Ukrainan markkinoiden kasvuun vahvasti. Yritykset ovat kuitenkin varovaisia lisäämään investointejaan, sillä maan liiketoimintaympäristö arvioidaan selvityksessä mukana olleista maista kaikkein heikoimmaksi. Korruptio, kehittymätön infrastruktuuri ja byrokratia koettelevat yrityksiä erityisesti Ukrainassa ja Romaniassa.

Rohkeasti uusille markkinoille

Haasteista huolimatta Keskuskauppakamari kehottaa suomalaisia yrityksiä lähtemään uusille markkinoille riittävän ajoissa.
– Jos suomalaisyritykset haluavat vakiinnuttaa asemansa Itä-Euroopan markkinoilla, kannattaa liikkeelle lähteä nyt. Mitä myöhemmin ollaan liikkeellä, sen kovempaan kilpailuun törmätään, Jalas muistuttaa.

Lue koko tutkimus


Lisätietoja:
KESKUSKAUPPAKAMARI
Toimitusjohtaja Kari Jalas, puh. 09 6969 6618
Osastopäällikkö Anne Hatanpää, puh. 09 6969 6661,
GSM 050 320 9539
Viestintäpäällikkö Tuula Tiihonen, K, puh. 09 6969 6620,
GSM 050 571 5090
www.chamber.fi

Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
Studies on emerging markets /Index
Tutkimukjsia / Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.