Studies Eastern European Markets
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
Marraskuu 2006

Keskuskauppakamari:
LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2007

Lue koko tutkimus

Yhteenveto

Luoteisvenäläiset yritykset uskovat yleisten suhdannenäkymien säilyvän yhtä hyvinä vuonna 2007 kuin vuonna 2006. Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuosien 2004 – 2006 tapaan. Investointien kasvun arvellaan hieman hidastuvan vuonna 2007. Työvoiman määrän ennustetaan edelleen kasvavan vuonna 2007. Myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan sekä yrityksissä että Venäjän taloudessa. Yritysjohtajien oman talouden tilan paranemisessa ei odoteta suuria muutoksia, sen sijaan Venäjän talouden uskotaan vahvistuvan aiempaa nopeammin. Kasvun vaikutukset leviävät Moskovasta ja Pietarista yhä laajemmalle Luoteis-Venäjälle. Presidentti Putinin hallinnon toimien arvioidaan parantaneen venäläisten yritysten toimintaympäristöä viimevuotista hieman enemmän. Yritysjohtajat katsovat, että presidentti Putinin toimet paransivat merkittävästi aiempaa enemmän ulkomaalaisten yritysten investointimahdollisuuksia Venäjälle. EU:n Pohjoisen ulottuvuuden –ohjelma on käsitteenä jonkin verran tunnettu. Vastanneista 21 % ilmoitti tuntevansa sen.

Venäläisten yritysten kuluvaa vuotta koskevat yleiset suhdannenäkymät paranivat vuonna 2006. Liikevaihto kasvoi merkittävästi vuodesta 2005. Investointien kasvu jatkui entisellä tasolla vuonna 2006. Työvoiman määrä yrityksissä lisääntyi hieman enemmän kuin vuonna 2005. Yritysjohtajien oman talouden tilan parantuminen on jatkunut samankaltaisena vuodesta 2004. Venäjän talous kehittyi vuonna 2006 odotettua myönteisemmin. Kehitystä kuvaava saldoluku nousi 22 yksikköä.

Vuonna 2007 yleisten suhdannenäkymien odotetaan pysyvän vuosien 2005 – 2006 tasolla. Vuoden 2006 toteutunut kehitys (saldoluku + 29) jäi jälkeen odotuksista (+ 44) vuotta 2005 vähemmin (+ 45 / + 22).

Liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan ensi vuonna edellisten vuosien tasolla. Vuoden 2006 toteutunut kehitys (+ 37) jäi odotuksista (+ 43) vähemmän kuin vuonna 2005 (+ 44 / + 27).

Investointien kasvun uskotaan hidastuvan hieman vuodesta 2006 (+ 29), jolloin investointien toteutunut kehitys (+ 21) oli odotuksia (+ 33) selvästi heikompi.

Työvoiman määrän odotetaan kasvavan edelleen vuonna 2007 (+ 30). Vuoden 2006 toteutunut kehitys (+15) jäi odotuksista (+ 25).

Oman talouden tilan parantumisessa ei uskota tapahtuvan suuria muutoksia. Vuoden 2006 toteutunut kehitys (+ 22) jäi jälkeen odotuksista (+ 35). Oman talouden tilaa koskeva saldoluku on ollut miltei sama vuodesta 2003 lähtien. Myös odotukset ovat säilyneet samankaltaisina viime vuodet.

Venäjän talouden tilan odotetaan parantuvan vuonna 2007 merkittävästi (+ 29). Vuoden 2006 toteutunut kehitys (+ 28) oli huomattavasti parempi kuin odotukset (+ 17).

Presidentti Putinin hallinnon toimien arvioidaan parantaneen hieman aiempaa enemmän venäläisten yritysten toimintaympäristöä. Yritysjohtajat katsoivat, että presidentti Putinin hallinnon toimet paransivat merkittävästi aiempaa enemmän ulkomaalaisten yritysten investointimahdollisuuksia Venäjälle (+ 33, + 45). Saldoluku on sama kuin vuonna 2003, jolloin saldoluku saavutti huippulukemansa edellisen kerran barometrin historiassa.

Vastanneista 21 % ilmoitti tuntevansa EU:n pohjoisen ulottuvuuden -ohjelman.

Lue koko tutkimus


Lisätietoja:
KESKUSKAUPPAKAMARI
Toimitusjohtaja Kari Jalas, puh. (09) 6969 6618, 050 563 4234
Osastopäällikkö Anne Hatanpää, puh. (09) 6969 6661, 050 320 9539
www.chamber.fi

Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
Studies on emerging markets /Index
Tutkimukjsia / Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.