tutkimuia
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
Keskuskauppakamari 15.6.2005
SUOMALAISYRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ BALTIAN MAIDEN JA PUOLAN MARKKINOISTA

Lataa koko tutkimus pdf-dokumenttina


Yhteenveto

Viro on selvityksen maista tärkein markkina-alue suomalaisyrityksille. Vastaajista 57 prosenttia piti Viroa tärkeimpänä ja 26 prosenttia toiseksi tärkeimpänä markkinana. Latvia ja Puola arvioitiin yhtä tärkeiksi ja Liettua hieman näitä vähemmän tärkeäksi markkinaksi. Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan liiketoimintaympäristöt ovat parantuneet vuosien 2001 ja 2002 selvityksien jälkeen. Parhaan kouluarvosanan sai Viro, 7,56 (2001 7,15). Latvian ja Liettuan arvosanat nousivat 7,04 (2002 Latvia 6,50 Liettua 6,48) ja Puolan 6,89 (2001 6,59). Liiketoimintaympäristöjä verrattiin Suomeen, jolle annettiin arvosanaksi 9.

Viidennes vastaajista arvioi kaupankäyntikulttuurin parantuneen Virossa viimeisien vuosien aikana. Byrokratia on vähentynyt, ja talouden kasvu sekä EU-jäsenyys ovat lisänneet markkinan kiinnostavuutta. EU-jäsenyys ja kaupankäyntikulttuurin paraneminen nostettiin Latvian kohdalla tärkeimmiksi myönteisiksi kehityspiirteiksi. Lähes puolet vastaajista piti EU-jäsenyyttä Liettuan tärkeimpänä kehityksenä. Myös kuljetus ja logistiikka sekä talouden kasvu nostettiin esiin. Puolassa neljännes vastaajista nosti EU-jäsenyyden tärkeimmäksi muutokseksi. Byrokratia on Puolassa vähentynyt ja yrityskulttuuri on parantunut.

Viron markkinoiden suurimmiksi ongelmiksi nähtiin (alhainen) hintataso ja ostovoiman vähäisyys. Latviassa ongelmina pidettiin kielitaidon puutetta, hintatasoa ja kauppatapoja. Liettuan osalta vastaajat kokivat kauppatavat, hintatason ja kiristyvän kilpailun ongelmallisiksi. Puolassa suurimmiksi ongelmiksi koettiin kauppatavat, rahoitusongelmat ja byrokratia.

Viranomaisten toiminta on parantunut vuosien 2001 ja 2002 selvityksien jälkeen kaikilla aloilla. Suurin parannus on tapahtunut tulli- ja rajaviranomaisten toiminnassa sekä tarkastus- ja sertifiointi viranomaisten toiminnassa.

Viron, Latvian, Liettuan ja varsinkin Puolan merkityksen odotetaan seuraavan viiden vuoden aikana kasvavan merkittävästi. Yritykset reagoivat markkinoiden merkityksen kasvuun lisäämällä vientiä alueelle, perustamalla markkinoille tytäryrityksiä ja liittoutumalla paikallisten toimijoiden kanssa.

Lähes kolmannes vastaajista on investoinut Viroon viimeisen 12 kuukauden aikana. Latviaan on investoinut 19 prosenttia, Liettuaan 16 prosenttia ja Puolaan 23 prosenttia vastaajista. Seuraavan 12 kuukauden aikana Viroon investoi 24 prosenttia vastaajista, Latviaan 19 prosenttia, Liettuaan 11 ja Puolaan 20 prosenttia vastaajista.

Lataa koko tutkimus pdf-dokumenttina


Lisätietoja:
Tuula Tiihonen
Keskuskauppakamari
World Trade Center Helsinki
Aleksanterinkatu 17, PL 1000
00101 Helsinki
(09) 69 69 69
fax: (09) 65 03 03
keskuskauppakamari@wtc.fi

Compiler Trade Web Site: Tutkimuksia
Studies on emerging markets /Index
Tutkimukjsia / Hakemisto

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.