Compiler Trade Web Site
Vientipalveluyrityksiä Idänkaupan Vineipalvelut

Awara Group

Konsu Accountor Group


KONSU ACCOUNTOR GROUP
Taloushallinnon palvelut

Accountor Konsu tarjoaa yrityksille mahdollisuuden liiketoimintaprosessien ulkoistamiseen Venäjällä ja Ukrainassa ja hoitaa asiakkaan puolesta mm. taloushallintoon liittyvät tehtävät. Oma taloushallinto-osasto voi – varsinkin Venäjällä – osoittautua myös luultua kalliimmaksi, mikäli prosessit eivät toimi tehokkaasti ja ammattimaisesti. Ulkoistamalla taloushallinto saadaan käyttöön laaja kokemus ja asiantuntemus sekä tehokkaat IT-ratkaisut.

Kirjanpito

Kirjanpito ei ole enää pelkästään velvoite yrityksille vaan se on myös mahdollisuus parantaa toiminnan johdettavuutta ja tehostaa päätöksentekoa. Yhdessä Accountor Konsun kanssa kirjanpito voi olla hyödyllinen apuvälinen johdon päätöksenteolle. Tarjoamme avuksesi laajan valikoiman kirjanpitopalveluja aina palkanlaskennasta johdolle tehtäviin tilinpäätösraportteihin asti.

Kirjanpito Venäjän ja Ukrainan lakien mukaisesti
Pääkirjanpitäjäpalvelut, sisältäen kirjanpidon koordinoinnin ja hallinnan, neljännesvuositilinpäätökset ja -veroilmoitukset
Konsultointi kirjanpitoon ja raportointiin liittyvissä asioissa
Kansainvälisten standardien mukaiset tuloslaskelmat ja taseet

Palkanlaskenta

Accountor Konsun palkanlaskenta- ja henkilöstöhallintopalveluiden avulla alennat toimintakustannuksia sisäisiin kirjanpitoprosesseihin ja henkilöstöhallinnon dokumentointiin verrattuna. Tarjoamme myös päivitys- ja kehittämispalvelua palkkahallinnon ohjelmistoihin, joihin asiakkaan valtuuttamat henkilöt saavat käyttöoikeuden.

Palkkojen ja verojen laskenta, sisältäen:
Palkkaennakon laskenta, henkilökohtaisen tuloveron laskenta ja työnantajan sosiaaliturvamaksut

  • Palkkaennakon laskenta, henkilökohtaisen tuloveron laskenta ja työnantajan sosiaaliturvamaksut
  • Lomarahan laskenta, tilapäisen työkyvyttömyyden korvaukset sekä muut korvaukset työntekijöille lain, määräysten sekä työsopimuksen mukaisesti
  • Palkkakuitit sisältäen vähennykset, maksut sekä kulut
  • Säännösten mukaiset palkanlaskennan ilmoitukset

Palkkojen maksu
Osallistuminen verotarkastuksiin palkkaveroihin liittyen, sisältäen valtiollisen verotarkastuksen sekä tarkastukset viranomaisten kanssa
Lakisääteiset työntekijäkohtaiset palkka- ja ennakonpidätysilmoitukset
Vuosittaista työntekijöiden tuloverotuksen raportointia koskevat palvelut
Neuvonta työ- ja verolainsäädäntöön liittyen

Henkilöstöhallinto

Täysin automatisoidut prosessit ovat Accountor Konsun henkilöstöhallintopalvelujen ehdoton etu. Palkanlaskenta on täysin integroitu henkilöstöhallinnon palveluihin. Moderni ohjelmisto mahdollistaa arkistojen luomisen sekä erilaisten palkka- ja henkilöstöraporttien luomisen, joka on oleellinen apuväline prosessien hallinnassa.

Henkilöstöhallinnon dokumenttien hallinta
Työsopimukset
Kannustin- ja palkkiojärjestelmä
Henkilöstöhallinnon asiakirjat eli prikaasit
o - Työntekijän palkkaamiseen liittyvät asiakirjat
o - Työntekijöiden siirtoihin liittyvät asiakirjat
o - Bonusten maksamiseen liittyvät asiakirjat
Lomien myöntämistä säätelevät asiakirjat (prikaasit ja aikataulu)
Työkirjojen, henkilökorttien ylläpito sekä työkirjojen siirtoon liittyvän rekisterin täyttäminen

Verokonsultointi

Huolellisella verosuunnittelulla voidaan optimoida yhtiön verotus. Kun yrityksellä on tytäryhtiö Venäjällä, tulee konsernin kokonaisverotus suunnitella tarkkaan asiantuntijoiden avustuksella. Tällöin erityistä huomiota tulee kiinnittää voittojen kotiuttamiseen, siirtohinnoittelumääräyksiin sekä tytäryrityksen osalta kulujen vähennyskelpoisuuteen Venäjän verotuksessa. Accountor Konsun palveluksessa työskentelee useita verotuksen ammattilaisia, jotka auttavat toimimaan mutkikkaan verolainsäädännön kanssa.

Verotuksen ja verotarkastusten konsultointi
Lainmukaiset veroilmoitukset

  • Yritysten veroilmoitukset: voittovero, sosiaaliturvamaksut, ALV omaisuusvero ja muut verot
  • Henkilökohtainen veroraportointi ja palautukset

Seminaarit ja koulutukset: verolaki ja lain muutokset
Due Diligence- veroselvitykset
Verosuunnittelu ja neuvonta
Vero-oikeudenkäynnit
Kansainvälinen verotus ja siirtohinnoittelu


Konsu Accountor Group on Suomessa, Venäjällä ja Ukrainassa toimiva johtava ja nopeasti kasvava Venäjän ja Ukrainan kaupan palvelukeskus. Yhtiö tarjoaa kansainvälisille yrityksille laajan palvelukokonaisuuden 170 hengen asiantuntijaorganisaation voimin. Konsun 20 vuoden kokemus Venäjänkaupasta ja konsernin ISO 9001:2008 sertifioitu laatujärjestelmä varmistavat korkea laadun ja asiakaslähtöisen toimintamallin toteutumisen.

Asiakkaan kunnioittaminen, oikea-aikaisuus, asiakastyytyväisyys, kustannustehokkuus ja tiedon oikeellisuus ovat laatutavoitteitamme, joiden avulla tuotamme asiakkaillemme sekä heidän tarpeittensa mukaisia palveluita, että lisäarvoa.

Konsun Pietarin, Moskovan ja Kiovan asiantuntijat palvelevat asiakkaitamme länsimaisella otteella ja johtamismenetelmillä. Samalla varmistamme toiminnan tehokkuuden ja sen, että asiakkaan asettamat vaatimukset täytetään ja tavoitteet saavutetaan.

Palvelumme:

Business start-up palvelut
Lakipalvelut
Taloushallintopalvelut
Tilintarkastuspalvelut
Rekrytointipalvelut
Tutkimuspalvelut
Verosuunnittelu
Koulutus

Konsu kuuluu kansainväliseen ACCOUNTOR GROUPIIN, jonka palveluksessa on n. 2300 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa, Ukrainassa ja Venäjällä. Asiantuntijaverkosto on Suomen laajin.

IN RUSSIA WITH LOVE. AND UKRAINE AS WELL.

Konsu Accountor Group:
Accountor Konsu Oy – Lappeenranta, Helsinki
ZAO Accountor Konsu SP – Pietari
ZAO Accountor Konsu M – Moskova
Accountor Kyiv LLC – Kiova, Ukraina


Yhteystiedot Suomessa
Accountor Konsu Oy
Valtakatu 49
53100 Lappeenranta
tel + 358 20 7551 550
fax + 358 20 7551 568

info@konsu.com
www.konsu.com